Satura rādītājs:

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Plastiski un cieti materiāli 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Plastisku un cietu materiālu izmantošana
2. Vielu cietības salīdzinājums 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Novērtē, kurš materiāls ir cietāks. Loģikas uzdevums.
3. Vielu īpašības 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Zina, ka vielas var atšķirt citu no citas, izmantojot vielas īpašības – stāvokli, krāsu, smaržu, spēju sajaukties vai nesajaukties ar ūdeni utt. Spēj raksturot vielas pēc to īpašībām.
4. Apgalvojumi par vielu stāvokli 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Izprot vielu stāvokļu izmaiņas - ciets, šķidrs, gāzveida. Zina, to galvenās atšķirības.
5. Vielu blīvums 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Vielu blīvuma salīdzināšana, izmantojot blīvuma tabulu.
6. Priekšmetu salīdzinājums 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Salīdzina masu vienāda tilpuma priekšmetiem.
7. Masa un tilpums 2. izziņas līmenis augsta 2 p. Salīdzina masu vienāda tilpuma priekšmetiem.
8. Neatgriezeniskās pārvērtības 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Nosauc neatgriezenisku pārvērtību piemērus un pazīmes to norisei.
9. Vielu pārvērtību eksperiments 3. izziņas līmenis augsta 1 p. Analizē iespējamu eksperimentu norisi, veidojot pamatojumu par vielu pārvērtībām – kuras pārvērtības var notikt atkārtoti, kuras pārvērtības notiek tikai vienu reizi.
10. Atdalīšana maisījumiem 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Izvēlas atbilstošos atdalīšanas veidus, pamatojoties uz maisījumu - viendabīgs un neviendabīgs.
11. Izšķīdušās vielas masas daļas aprēķināšana 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Vielas masas daļas aprēķināšana, ja zināma izšķīdinātās vielas masa un šķīdinātāja masa.
12. Šķīdības līkne 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Nosaka vielu šķīdību ūdenī, izmantojot vielu šķīdības grafiku.
13. Šķīdums 3. izziņas līmenis vidēja 2 p. Nosauc šķīduma daļas - šķīdinātāju un izšķīdušo vielu.
14. Šķīduma masa 1. izziņas līmenis zema 2 p. Izprot šķīduma masas veidošanos - šķīdinātājs kopā ar izšķīdušo vielu.
15. Gaisa sastāva diagramma 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Analizē gaisa sastāva diagrammu.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Vielas un materiāli 00:40:00 vidēja 25 p. Treniņtests par vielām un materiāliem (īpašības, pārvērtības, maisījumi un to atdalīšana, šķīdumi).