Satura rādītājs:

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Plastiski un cieti materiāli 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Plastisku un cietu materiālu izmantošana
2. Vielu cietības salīdzinājums 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Novērtē, kurš materiāls ir cietāks. Loģikas uzdevums.
3. Vielu īpašības 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Zina, ka vielas var atšķirt citu no citas, izmantojot vielas īpašības – stāvokli, krāsu, smaržu, spēju sajaukties vai nesajaukties ar ūdeni utt. Spēj raksturot vielas pēc to īpašībām.
4. Apgalvojumi par vielu stāvokli 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Izprot vielu stāvokļu izmaiņas - ciets, šķidrs, gāzveida. Zina, to galvenās atšķirības.
5. Vielu blīvums 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Vielu blīvuma salīdzināšana, izmantojot blīvuma tabulu.
6. Priekšmetu salīdzinājums 2. izziņas līmenis vidēja 3p. Salīdzina masu vienāda tilpuma priekšmetiem.
7. Masa un tilpums 2. izziņas līmenis augsta 2p. Salīdzina masu vienāda tilpuma priekšmetiem.
8. Neatgriezeniskās pārvērtības 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Nosauc neatgriezenisku pārvērtību piemērus un pazīmes to norisei.
9. Vielu pārvērtību eksperiments 3. izziņas līmenis augsta 1p. Analizē iespējamu eksperimentu norisi, veidojot pamatojumu par vielu pārvērtībām – kuras pārvērtības var notikt atkārtoti, kuras pārvērtības notiek tikai vienu reizi.
10. Atdalīšana maisījumiem 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Izvēlas atbilstošos atdalīšanas veidus, pamatojoties uz maisījumu - viendabīgs un neviendabīgs.
11. Izšķīdušās vielas masas daļas aprēķināšana 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Vielas masas daļas aprēķināšana, ja zināma izšķīdinātās vielas masa un šķīdinātāja masa.
12. Šķīdības līkne 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Nosaka vielu šķīdību ūdenī, izmantojot vielu šķīdības grafiku.
13. Šķīdums 3. izziņas līmenis vidēja 2p. Nosauc šķīduma daļas - šķīdinātāju un izšķīdušo vielu.
14. Šķīduma masa 1. izziņas līmenis zema 2p. Izprot šķīduma masas veidošanos - šķīdinātājs kopā ar izšķīdušo vielu.
15. Gaisa sastāva diagramma 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Analizē gaisa sastāva diagrammu.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Vielas un materiāli 00:40:00 vidēja 25p. Treniņtests par vielām un materiāliem (īpašības, pārvērtības, maisījumi un to atdalīšana, šķīdumi).