Uzdevumi

1. Plastiski un cieti materiāli

Grūtības pakāpe: vidēja

2
2. Vielu cietības salīdzinājums

Grūtības pakāpe: vidēja

1
3. Vielu īpašības

Grūtības pakāpe: vidēja

1
4. Apgalvojumi par vielu stāvokli

Grūtības pakāpe: vidēja

2
5. Vielu blīvums

Grūtības pakāpe: vidēja

1
6. Priekšmetu salīdzinājums

Grūtības pakāpe: vidēja

3
7. Masa un tilpums

Grūtības pakāpe: augsta

2
8. Neatgriezeniskās pārvērtības

Grūtības pakāpe: vidēja

2
9. Vielu pārvērtību eksperiments

Grūtības pakāpe: augsta

1
10. Atdalīšana maisījumiem

Grūtības pakāpe: vidēja

2
11. Izšķīdušās vielas masas daļas aprēķināšana

Grūtības pakāpe: vidēja

1
12. Šķīdības līkne

Grūtības pakāpe: vidēja

1
13. Šķīdums

Grūtības pakāpe: vidēja

2
14. Šķīduma masa

Grūtības pakāpe: zema

2
15. Gaisa sastāva diagramma

Grūtības pakāpe: vidēja

2

Testi

1. Vielas un materiāli

Grūtības pakāpe: vidēja

25

Materiāli skolotājiem