Grūtības pakāpe:
00:10:00

Visi uzdevumi:

9p.
1. Informācijas ieguve 5p.
2. Augu noteikšana 1p.
3. Pētījuma plānošana 1p.
4. Analizē un izmanto Informāciju 1p.
5. Eksperimentālā darbība datu ieguvei 1p.