Grūtības pakāpe:
00:07:00

Visi uzdevumi:

7p.
1. Planēta Zeme Saules sistēmā 1p.
2. Zemes litosfēra 1p.
3. Zemes hidrosfēra 1p.
4. Zemes atmosfēra 3p.
5. Zemes dabas ainavas 1p.