Grūtības pakāpe:
00:10:00

Visi uzdevumi:

9p.
1. Gaisma. Spoguļu izmantošana 1p.
2. Skaņas augstums 1p.
3. Siltums. Kurināmā veidi 1p.
4. Ķermeņa kustība 1p.
5. Ātruma aprēķināšana (km/h) 3p.
6. Magnētiskā spēka darbības virziens 1p.
7. Elektrība un magnētisms 1p.