Grūtības pakāpe:
00:30:00

Visi uzdevumi:

10p.
1. 2. tēmas 1. un 2. uzdevumi 2p.
2. 2. tēmas 3. un 4. uzdevumi 3p.
3. 2. tēmas 5. uzdevums 2p.
4. 2. tēmas papilduzdevums 2p.
5. Autoritārā režīma propaganda 1p.