Grūtības pakāpe:
00:30:00

Visi uzdevumi:

8p.
1. 1. tēmas 1. un 2. uzdevumi 2p.
2. 1. tēmas 3. un 4. uzdevumi 3p.
3. 1. tēmas 5. uzdevums 1p.
4. 1. tēmas papilduzdevums 1p.
5. Jaunlatvieši portretos 1p.