Grūtības pakāpe:
00:50:00

Visi uzdevumi:

20p.
1. 1., 2., 3. uzdevums 3p.
2. 4., 5. uzdevums 2p.
3. 6. uzdevums 1p.
4. 7. uzdevums 4p.
5. 8. uzdevums 1p.
6. 9.1. uzdevums 1. att. 4p.
7. 9.2. un 10. uzdevumi 2p.
8. 12. uzdevums 3p.