33p.

Tēmā "Sagatavošanās eksāmena 3. daļai (2013. g.)" pieejami 15 treniņuzdevumi no iepriekšējo gadu valsts pārbaudes darbiem.

Lai piekļūtu uzdevumiem, nepieciešams aktīvs PROF pieslēgums.