2012./ 2013. gada eksāmenā vēsturē 9. klasei bija piedāvātas šādas tēmas:
1. Latviešu strēlnieku cīņas Pirmajā pasaules karā (1915. - 1918.).
2. Latvijas iestāšanās Eiropas Savienībā.
3. Agrārā (zemes) reforma 20.gadsimta 20. - 30. gados.
  
Apraksta uzstādījums bija: notikuma nozīmīgums Latvijas vēsturē.
Lai labāk saprastu, kā veidot aprakstu, savieno uzstādījumu ar tēmu un savai zināšanai formulē jautājuma veidā:
1. Ar ko Latvijas vēsturē nozīmīgas Latviešu strēlnieku cīņas Pirmajā pasaules karā (1915. - 1918.)?
2. Kāpēc Latvijas vēsturē ir svarīga Latvijas iestāšanās Eiropas Savienībā?
3. Ar ko bija svarīga Latvijas vēsturē Agrārā reforma 20. gadsimta 20. - 30. gados?
  
Tālāk būs aplūkots, kā vēlams veidot aprakstu par katru no tēmām, lai tas atbilstu kritērijiem.
(Nākošajos materiālos būs apraksta kritērijiem atbilstoši uzdevumi par 1. un 2. tēmu no eksāmena - lai varētu pārliecināties par savām zināšanām. Kā arī uzdevumi par tēmu "Latvijas iestāšanās NATO".)
 
1. Latviešu strēlnieku cīņas Pirmajā pasaules karā (1915. - 1918.).
- Ievadā vēlams pastāstīt, kad sākās Pirmais pasaules karš; kad un kāpēc sāka veidot Latviešu strēlnieku bataljonus.
- Tā kā tēmas nosaukumā ir dotas hronoloģiskās robežas - sākot ar 1915. gadu, kurā tiek dibināti Strēlnieku bataljoni (vēlāk - pulki) un beidzot ar 1918. gadu - Pirmā pasaules kara beigām (11. novembrī Vācija kapitulē un paraksta Kompjeņas pamieru), tad tās nav jāpārkāpj. Tas nozīmē, ka Latvijas Valsts izveidošanu, Brīvības cīņas, t.sk., Bermontiādi, nevar izmantot kā faktus, uz ko balstīt aprakstu. Tie izmantojami, lai parādītu cīņu nozīmi - strēlnieki bija vēlākie Latvijas armijas karavīri.  
- Aprakstā tāpēc jārunā par strēlnieku cīņām līdz Latvijas Valsts proklamēšanai,
nosaucot konkrētus faktus - nozīmīgākās kaujas, ar ko tās ir nozīmīgas, svarīgas Latvijas vēsturē (vai nu par katru atsevišķi, vai - visām kopā). 
- Nobeigumā izveido kopsavilkumu: kad izveidoja Strēlnieku bataljonus, ar kādu mērķi, nosauc kaujas, secini, kāda bija nozīme.
 
2. Latvijas iestāšanās Eiropas Savienībā.
- Ievadā vēlams pateikt, kas ir Eiropas Savienība, jāpasaka, kad un kāpēc Latvija iestājās Eiropas Savienībā.
- Aprakstā var runāt par referendumu 2003. gadā, kurā notika Latvijas pilsoņu balsojums par atgriešanos Eiropā, kāpēc tas nebija viennozīmīgs. Vēlams minēt iespējas, kādas dod atrašanās ES, tāpat arī nav aizliegts pateikt - ko Latvija ir zaudējusi. Šeit svarīgi pareizi izvērtēt - ES direktīvu vai pašmāju politiķu lēmumu dēļ! Kā pēdējo var runāt par eiro ieviešanu ar 2014. gadu - kāda ir tās nozīme.
- Nobeigumā izveido kopsavilkumu: kad Latvija iestājās, ar kādu mērķi, vai tas tika sasniegts - atkārtojot faktus, kurus izmantoji aprakstā.
- Nav jāraksta, kas būtu, ja nebūtu iestājusies! To vēsturē nemēdz apcerēt, jo nav uz ko balstīt šādus apcerējumus - vēsture strādā ar faktiem, kuri uzrāda to, kas bija un ir, nevis varētu būt!
  
3. Agrārā (zemes) reforma 20.gadsimta 20. - 30. gados.
- Ievadā vēlams pateikt, kas ir Agrārā reforma, kad tā notika, kāpēc tā bija nepieciešama (kam piederēja aptuveni puse zemes Latvijā, beidzoties Brīvības cīņām). 
- Aprakstu varētu sākt ar lauksaimniecības raksturojumu pēc Pirmā pasaules kara un Brīvības cīņām - kam pieder zeme, kādi ir postījumi utt.. Aprakstā vēlams pastāstīt, kādi bija varianti zemes atsavināšanai, sadalei; kā tika realizēta Agrārā reforma. Tad jāizvērtē, kādi bija ieguvumi un kādi - zaudējumi tās rezultātā.
- Nobeigumā izveido kopsavilkumu: kad un kāpēc tika veikta Agrārā reforma, ko konkrēti tā deva - ieguvumi, zaudējumi. Izdari secinājumu - kāpēc tā bija svarīga.
 
Izvēlies tēmu, par kuru vari visprecīzāk izpildīt prasīto - par kuru ir labākās zināšanas, nevis - kura šķiet vieglāka.
  
Ja šķiet, ka nevari sasaistīt loģisku stāstījumu - uzrakstīt aprakstu, tad noteikti izpildi prasīto faktoloģisko materiālu uzdevumus:
- izvēlies tēmu;
- uzraksti jēdzienus, kas attiecas uz tēmu;
- uzraksti faktus, to cēloņus, sekas!
Iespējams, ka tiks vērtēti arī tie, un tu iegūsi punktus vismaz par šiem uzdevumiem!
(Pagājušā gada 12. klases eksāmenā par šo uzdevumu izpildi varēja saņemt tikpat punktus, cik par pārsprieduma uzrakstīšanu!) 
 
Ieteikums.
Izvērtē, vai vari veikt iepriekš raksturotos uzdevumus par šādām tēmām:
1. Vai Latvijas valsts ir likteņa dāvana?
2. Brīvības cīņas un Bermontiāde.
3. Pirmais pasaules karš un Latvijas Republikas nodibināšana.
4. K. Ulmaņa režīms.
5. Baltijas ceļš - ar kuru vēstures notikumu saistīts. 
6. Rīga - Eiropas kultūras galvaspilsēta.
 
Atsauce:
http://visc.gov.lv/vispizglitiba/eksameni/dokumenti/uzdevumi/2013/9klase/9kl_vesture_lv.pdf