Satura rādītājs:

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. 1. daļas 1. uzdevums 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Savieto datumu ar tam atbilstošo Latvijas svētku vai atceres dienu. 9.klases eksāmens vēsturē.
2. 1. daļas 2. uzdevums 2. izziņas līmenis vidēja 4 p. Savieto gadu ar tam atbilstošo Latvijas vēstures notikumu. 9.klases eksāmens vēsturē.
3. 1. daļas 3. uzdevums 1. izziņas līmenis vidēja 4 p. Nosaki, vai apgalvojums par 1905.gada revolūciju ir fakts vai viedoklis. 9.klases eksāmens vēsturē.
4. 1. daļas 4. uzdevums 2. izziņas līmenis vidēja 4 p. Savieto Latvijas un pasaules vēstures notikumus. 9.klases eksāmens vēsturē.
5. 1. daļas 5. uzdevums 1. izziņas līmenis vidēja 3 p. Nosaki, kuram jēdzienam atbilst skaidrojums. 9.klases eksāmens vēsturē.
6. 1. daļas 6.1. uzdevums 1. izziņas līmenis vidēja 4 p. Atpazīsti ģerboņu simbolus. 9. klases eksāmens vēsturē.
7. 1. daļas 6.2. uzdevums 1. izziņas līmenis vidēja 2 p. Nosaki Latvijas valstiskuma atbilstību ģerbonim. 9.klases eksāmens vēsturē.
8. 1. daļas 6.3. uzdevums 1. izziņas līmenis vidēja 2 p. Izvēlies ģerbonim atbilstošo aprakstu. 9.klases eksāmens vēsturē.
9. 1. daļas 7.1. uzdevums 1. izziņas līmenis vidēja 1 p. Izvēlies pareizo kartes nosaukumu. 9. klases eksāmens vēsturē.
10. 1. daļas 7.2. uzdevums 1. izziņas līmenis vidēja 1 p. Nosaki, kurš laika periods redzams kartē. 9.klases eksāmens vēsturē.
11. 1. daļas 7.3. uzdevums 1. izziņas līmenis vidēja 1 p. Atpazīsti kartē attēlotās teritorijas. 9. klases eksāmens vēsturē.
12. 1. daļas 8. uzdevums 1. izziņas līmenis vidēja 2 p. Nosaki LTF dibināšanas cēloņus un sekas. 9. klases eksāmens vēsturē.
13. 2. daļas 1. uzdevums 1. izziņas līmenis vidēja 1 p. Definē, par kādu tēmu vēsta avoti. 9.klases eksāmens vēsturē.
14. 2. daļas 2. uzdevums 1. izziņas līmenis vidēja 1 p. Nosaki Latvijas valstisko piederību. 9.klases vēstures eksāmens.
15. 2.daļas 3. uzdevums 1. izziņas līmenis vidēja 5 p. Atzīmē Satversmes sapulces uzdevumus. 9. klases eksāmens vēsturē.
16. 2. daļas 4. uzdevums 1. izziņas līmenis vidēja 1 p. Atzīmē, kas kavēja Satversmes sapulces vēlēšanas. 9. klases eksāmens vēsturē.
17. 2. daļas 5.1. uzdevums 2. izziņas līmenis vidēja 5 p. Ieraksti atbilstošo Satversmes pantu. 9. klases uzdevums vēsturē.
18. 2. daļas 5.2. uzdevums 1. izziņas līmenis vidēja 2 p. Nosaki prasītajam atbilstošo argumentu. 9. klases eksāmens vēsturē.
19. 2. daļas 6.1. uzdevums 1. izziņas līmenis vidēja 4 p. Atrodi prasīto vēstures avotā. 9. klases eksāmens vēsturē.
20. 2. daļas 6.2. uzdevums 1. izziņas līmenis vidēja 1 p. Nosauc J.Čakstes amatus. 9. klases eksāmens vēsturē.
21. 2. daļas 7. uzdevums 1. izziņas līmenis vidēja 4 p. Analizē vēlēšanu plakātus. 9. klases eksāmens vēsturē.
22. 2. daļas 8.1. uzdevums 2. izziņas līmenis vidēja 6 p. Nosaki Satversmes pārkāpumus. 9. klases eksāmens vēsturē.
23. 2. daļas 8.2. uzdevums 1. izziņas līmenis vidēja 1 p. Nosaki iemeslu Satversmes neīstenošanai. 9. klases eksāmens vēsturē.
24. 2. daļas 9. uzdevums 1. izziņas līmenis vidēja 6 p. Definē Satversmes nepilnības un to sekas. 9. klases eksāmens vēsturē.
25. 2. daļas 10. uzdevums 1. izziņas līmenis vidēja 2 p. Izvēlies skaidrojumam atbilstošo jēdzienu.9. klases eksāmens vēsturē.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Eksāmena 1. daļas uzdevumi 00:00:00 vidēja 31 p. 9. klases eksāmens vēsturē 2013. gads.
2. Eksāmena 2. daļas uzdevumi 00:00:00 vidēja 37 p. 9. klases eksāmens vēsturē 2013. gads.