Uzdevums:

5p.
3. uzdevums (8 punkti)
Rūpīgi izlasi avotus un atbildi uz jautājumiem!
Izvēlies pazīmes, kuras raksturo politiskā režīma veidu katrā no avotiem!
Uzmanību! Var būt vairākas pareizas atbildes!

Avots A
Atbilde:


Avots B
Atbilde:


Avots C
Atbilde:


Avots D
Atbilde:


Avots E
Atbilde:


Avoti
Avots A
Darba disciplīna demokrātiskā zemē var būt tikai labprātīga. Daudz labāk to saprot lauku sētā, kur saimnieks un strādnieks, kuri vēlēšanās balsojuši katrs par savu sarakstu, abi strādā vienu darbu un vakarā sēd pie viena galda. Tur šī vienošanās jau ir notikusi. Abiem viņiem viens uzdevums – saimniecība. [..] Būs laba saimniecība – būs labāka alga un uzturs. Galvaspilsēta šinī brīdī atspoguļo tikai tās uzskatu pārvērtības, kas notiek pašā tautā. [..] Pirmā vietā tagad jānostāda valsts saimniecība. Cik labi tiks vesta šī saimniecība, cik ražīgi tiks izlietoti tautas spēki un līdzekļi, tik liela arī būs katra atsevišķa pilsoņa labklājība, ko valsts spēj dot.
 
Atsauce:
Skalbe Kārlis. Mazās piezīmes. Rīga, 1924
Avots B
Pārveidojot valsts pārvaldes un pašvaldības iekārtu, Kārļa Ulmaņa valdība visur cenšas izvest vadonības principu – lai iestādes priekšgalā atrastos viena persona, kurai
piešķirtas lielas tiesības, bet no kuras prasa arī lielu atbildību. Tāpēc pilsētās likvidētas līdzšinējās domes un galvenā pilsētu saimniecības vadība uzticēta pilsētu galvām kopā ar pilsētu valdēm. Uz laukiem pagastu saimniecības vadīšana un rīkošana uzticēta valdības ieceltiem pagastu vecākiem. Pārveidojot valsts un pašvaldību iestāžu darbību, valdība centusies stingri ievērot nacionālās taisnības jeb latviskās Latvijas principu.
 
Atsauce:
Frīdis Zālītis. Latvijas vēsture. Rīga, 1937
Avots C
1941. gada 19. decembra rīkojums, ko izdod ostministrs Alfreds Rozenbergs (Alfred Rosenberg), nosaka obligātos darba pienākumus okupētajos austrumu apgabalos. Latvijas jauniešu iesaistīšanas nolūks pusmilitārajā valsts darba dienestā (Reicharbeitdienst) ir iegūt lētu darbaspēku, apzināt potenciālos karotājus un jauno cilvēku prātos savlaicīgi nostiprināt okupācijas varai labvēlīgu ideoloģiju. Ar draudiem un viltu, vervējot un rīkojot mobilizāciju, Latvijas iedzīvotājus, vīriešus un sievietes, piespiež doties darbos uz Vāciju. Darba pārvalde iesauc 20 000 un nosūta darbos ārpus Latvijas 16 000 iedzīvotāju.
 
Atsauce:
Latvijas okupācijas muzejs: dokumentu krājums. Rīga, 1998
Avots D
Komunistiskā partija māca mūs rūpīgi vērtēt pagātnes mantojumu, izmantot visu to, kas ir progresīvs un veicina mūsu augšupeju. Tas, kas neatbilst šīm prasībām, nav
mums vajadzīgs, tas jāatmet. P ar novecojušu, laika garam neatbilstošu ieražu atzīstama Līgo svētku jeb Jāņu svinēšana. Laikmetā, kad padomju cilvēks liek pamatus dižajai komunisma celtnei, nepareizi un nelietderīgi būtu celt godā pagānu ieražas. Darbaļaužu audzināšanai ir izmantojamas tikai progresīvas tradīcijas. Protams, ko svinēt un nesvinēt, ir katra pilsoņa personiskā darīšana. Bet valsts un sabiedrības atzinumu un atbalstu var izpelnīties tikai progresīvi jaunā laika svētki un svinības.
 
Atsauce:
Cīņa. – 1961. – 24. marts
 

Avots E
Skolotāju streika laikā 1994. gada rudenī sāka iezīmēties risinājumi ļoti grūtam un sāpīgam izglītības finansēšanas reformas procesam pārejas laika Latvijā. Liela nozīme
ir dažādu sociālo slāņu aktivitātēm, kā, piemēram, inteliģences, zemnieku, pašvaldību, pensionāru u. c., kā arī profesionālo organizāciju sanāksmēm.
 
Atsauce:
Ievads politikā. Rīga, 1998
 
 
Atsauce:
http://visc.gov.lv/eksameni/vispizgl/uzdevumi/2010/9klase/9kl_vesture.pdf
Lai iesniegtu atbildi un redzētu rezultātus, Tev nepieciešams autorizēties. Lūdzu, ielogojies savā profilā vai reģistrējies portālā!