41p.

Tēmā "Valsts eksāmens vēsturē 2008. g." pieejami 14 treniņuzdevumi no iepriekšējo gadu valsts pārbaudes darbiem.

Lai piekļūtu uzdevumiem, nepieciešams aktīvs PROF pieslēgums.