45p.

Tēmā "Valsts eksāmens vēsturē 2005. g." pieejami 12 treniņuzdevumi no iepriekšējo gadu valsts pārbaudes darbiem.

Lai piekļūtu uzdevumiem, nepieciešams aktīvs PROF pieslēgums.