Satura rādītājs:

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Papildini tekstu par vietējo cilšu cīņām 3. izziņas līmenis augsta 7p. Nostiprina zināšanas, sekmē lasītprasmi, kritisko domāšanu.
2. Krusta kari - hronoloģija 3. izziņas līmenis augsta 4p. Nostiprina notikumu, procesu secības izpratni, zināšanas.
3. Livonijas sabrukums - notikumu gaitas pārskats 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Nostiprina zināšanas, izpratni par vēstures notikumiem.
4. Jauno laiku procesi Latvijas teritorijā 3. izziņas līmenis augsta 4p. Nostiprina izpratni un zināšanas par notikumu, procesu pēctecību.
5. Atbildi jautājumus par brīvlaišanu 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Pārbauda, nostiprina zināšanas, argumentācijas prasmi.
6. Notikumu saikne ar gadsimtu procesiem 2. izziņas līmenis zema 3p. Pārbauda, nostiprina zināšanas.
7. Salīdzini 19. gs. kustības 3. izziņas līmenis augsta 3p. Nostiprina zināšanas, izpratni par kustību atšķirībām.
8. Hronoloģija 19. gs. otrā puse - 20. gs. sākums 2. izziņas līmenis augsta 4p. Nostiprina izpratni par procesu attīstību.
9. Jūgendstila attīstības procesi 2. izziņas līmenis vidēja 10p. Pārbauda, nostiprina zināšanas.
10. Nosaki jūgendstila novirzienu 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Nostiprina izpratni, zināšanas.
11. 1905. gada revolūcijas priekšvēsture, notikumi 2. izziņas līmenis augsta 4p. Sekmē, nostiprina izpratni par notikumu secību.
12. 1905. gada revolūcijas notikumi 1. izziņas līmenis vidēja 2p. Pārbauda, nostiprina iegūtās zināšanas.
13. Pirmais pasaules karš un latvieši 2. izziņas līmenis augsta 3p. Nostiprina zināšanas par notikumu norises laiku.
14. Latviešu strēlnieku gaitas 2. izziņas līmenis vidēja 4p. Nostiprina zināšanas par notikumu pēctecību.
15. Latvijas valstiskuma veidošanās procesi 3. izziņas līmenis augsta 4p. Nostiprina 8. klases kursa hronoloģijas pārzināšanu.
16. Notikumi - Brīvības cīņas 3. izziņas līmenis vidēja 4p. Nostiprina zināšanas par procesiem, nostiprina notikumu secības izpratni.
17. Latvijas starptautiskā atzīšana 3. izziņas līmenis augsta 4p. Nostiprina notikumu hronoloģijas pārzināšanu, procesu pēctecības izpratni.
18. Otrā pasaules kara sākums - Latvija 3. izziņas līmenis augsta 4p. Nostiprina zināšanas par procesu pēctecību.
19. Latvijas okupācija un aneksija 3. izziņas līmenis augsta 4p. Nostiprina izpratni par cēloņsakarībām.
20. Trešās Atmodas procesi 3. izziņas līmenis augsta 4p. Ļauj iegūt pārskatu par notikumu secību.
21. Savieto atmodas posmus ar to procesiem 3. izziņas līmenis augsta 3p. Precizē un sistematizē zināšanas par trim atmodām Latvijas vēsturē.
22. Latvijas vēsture - 20. gs. I 3. izziņas līmenis augsta 4p. Nostiprina un pārbauda zināšanas par vēstures notikumu secību; jēdzienu lietojumu.
23. Latvijas vēsture - 20. gs. II 3. izziņas līmenis augsta 4p. Nostiprina vēstures notikumu secības pārzināšanu.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Tēmas uzdevumu apkopojums 01:20:00 vidēja 89p. Vēstures notikumu hronoloģiskās secības noteikšana - notikumu grupēšana noteikta perioda ietvaros.