28. maijs - LATVIEŠU VALODA
EKSĀMENS 9. KLASEI

Satura rādītājs:

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Papildini tekstu par vietējo cilšu cīņām 3. izziņas līmenis augsta 7 p. Nostiprina zināšanas, sekmē lasītprasmi, kritisko domāšanu.
2. Krusta kari - hronoloģija 3. izziņas līmenis augsta 4 p. Nostiprina notikumu, procesu secības izpratni, zināšanas.
3. Livonijas sabrukums - notikumu gaitas pārskats 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Nostiprina zināšanas, izpratni par vēstures notikumiem.
4. Jauno laiku procesi Latvijas teritorijā 3. izziņas līmenis augsta 4 p. Nostiprina izpratni un zināšanas par notikumu, procesu pēctecību.
5. Atbildi jautājumus par brīvlaišanu 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Pārbauda, nostiprina zināšanas, argumentācijas prasmi.
6. Notikumu saikne ar gadsimtu procesiem 2. izziņas līmenis zema 3 p. Pārbauda, nostiprina zināšanas.
7. Salīdzini 19. gs. kustības 3. izziņas līmenis augsta 3 p. Nostiprina zināšanas, izpratni par kustību atšķirībām.
8. Hronoloģija 19. gs. otrā puse - 20. gs. sākums 2. izziņas līmenis augsta 4 p. Nostiprina izpratni par procesu attīstību.
9. Jūgendstila attīstības procesi 2. izziņas līmenis vidēja 10 p. Pārbauda, nostiprina zināšanas.
10. Nosaki jūgendstila novirzienu 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Nostiprina izpratni, zināšanas.
11. 1905. gada revolūcijas priekšvēsture, notikumi 2. izziņas līmenis augsta 4 p. Sekmē, nostiprina izpratni par notikumu secību.
12. 1905. gada revolūcijas notikumi 1. izziņas līmenis vidēja 2 p. Pārbauda, nostiprina iegūtās zināšanas.
13. Pirmais pasaules karš un latvieši 2. izziņas līmenis augsta 3 p. Nostiprina zināšanas par notikumu norises laiku.
14. Latviešu strēlnieku gaitas 2. izziņas līmenis vidēja 4 p. Nostiprina zināšanas par notikumu pēctecību.
15. Latvijas valstiskuma veidošanās procesi 3. izziņas līmenis augsta 4 p. Nostiprina 8. klases kursa hronoloģijas pārzināšanu.
16. Notikumi - Brīvības cīņas 3. izziņas līmenis vidēja 4 p. Nostiprina zināšanas par procesiem, nostiprina notikumu secības izpratni.
17. Latvijas starptautiskā atzīšana 3. izziņas līmenis augsta 4 p. Nostiprina notikumu hronoloģijas pārzināšanu, procesu pēctecības izpratni.
18. Otrā pasaules kara sākums - Latvija 3. izziņas līmenis augsta 4 p. Nostiprina zināšanas par procesu pēctecību.
19. Latvijas okupācija un aneksija 3. izziņas līmenis augsta 4 p. Nostiprina izpratni par cēloņsakarībām.
20. Trešās Atmodas procesi 3. izziņas līmenis augsta 4 p. Ļauj iegūt pārskatu par notikumu secību.
21. Savieto atmodas posmus ar to procesiem 3. izziņas līmenis augsta 3 p. Precizē un sistematizē zināšanas par trim atmodām Latvijas vēsturē.
22. Latvijas vēsture - 20. gs. I 3. izziņas līmenis augsta 4 p. Nostiprina un pārbauda zināšanas par vēstures notikumu secību; jēdzienu lietojumu.
23. Latvijas vēsture - 20. gs. II 3. izziņas līmenis augsta 4 p. Nostiprina vēstures notikumu secības pārzināšanu.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Tēmas uzdevumu apkopojums 01:20:00 vidēja 89 p. Vēstures notikumu hronoloģiskās secības noteikšana - notikumu grupēšana noteikta perioda ietvaros.