Grūtības pakāpe:
01:20:00

Visi uzdevumi:

89p.
1. Papildini tekstu par vietējo cilšu cīņām 7p.
2. Krusta kari - hronoloģija 4p.
3. Livonijas sabrukums - notikumu gaitas pārskats 2p.
4. Jauno laiku procesi Latvijas teritorijā 4p.
5. Atbildi jautājumus par brīvlaišanu 2p.
6. Notikumu saikne ar gadsimtu procesiem 3p.
7. Salīdzini 19. gs. kustības 3p.
8. Hronoloģija 19. gs. otrā puse - 20. gs. sākums 4p.
9. Jūgendstila attīstības procesi 10p.
10. Nosaki jūgendstila novirzienu 2p.
11. 1905. gada revolūcijas priekšvēsture, notikumi 4p.
12. 1905. gada revolūcijas notikumi 2p.
13. Pirmais pasaules karš un latvieši 3p.
14. Latviešu strēlnieku gaitas 4p.
15. Latvijas valstiskuma veidošanās procesi 4p.
16. Notikumi - Brīvības cīņas 4p.
17. Latvijas starptautiskā atzīšana 4p.
18. Otrā pasaules kara sākums - Latvija 4p.
19. Latvijas okupācija un aneksija 4p.
20. Trešās Atmodas procesi 4p.
21. Savieto atmodas posmus ar to procesiem 3p.
22. Latvijas vēsture - 20. gs. I 4p.
23. Latvijas vēsture - 20. gs. II 4p.