STARPDISCIPLINĀRAIS
MONITORINGA DARBS 9. KLASEI

Satura rādītājs:

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Savieto jēdzienus par latviešu izcelsmes vēsturi ar jēdzienu skaidrojumiem 3. izziņas līmenis vidēja 3 p. Jēdzienu skaidrojuma, zināšanu nostiprināšana, pilnveido teksta uztveres iemaņas.
2. Viduslaikus raksturojoši procesi - savietošana 3. izziņas līmenis augsta 3 p. Nostiprina jēdzienu pārzināšanu.
3. Viduslaiki - sabiedrības grupas 1. izziņas līmenis zema 5 p. Pārbauda, nostiprina zināšanas, jēdzienu izpratni.
4. Viduslaiku amatniecība - saistīti jēdzieni 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Nostiprina jēdzienu zināšanas.
5. Viduslaiki - feodālās attiecības 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Papildina izpratni, nostiprina zināšanas.
6. Viduslaiku Rīga - saistīti jēdzieni 1. izziņas līmenis zema 2 p. Nostiprina jēdzienu zināšanas.
7. Livonijas laiks - jēdzieni 3. izziņas līmenis augsta 2 p. Nostiprina jēdzienu izpratni, zināšanas.
8. Reliģija - saistīti jēdzieni 1. izziņas līmenis zema 1 p. Nostiprina jēdzienu zināšanas.
9. Katoļu baznīca - saistīti jēdzieni 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Pārbauda un nostiprina apgūtās jēdzienu zināšanas.
10. Jēdzienu "latvieši un "Latvija" izcelsme 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Sekmē prasmi analizēt formulējumus, jēdzienus - lasītprasmes attīstīšana, zināšanu nostiprināšana.
11. Žečpospolitas laiks - jēdzieni 3. izziņas līmenis augsta 2 p. Sekmē jēdzienu iegaumēšanu, izpratni.
12. Ar Žečpospolitas laiku saistīti jēdzieni 3. izziņas līmenis augsta 2 p. Sekmē jēdzienu iegaumēšanu, izpratni.
13. Renesanse - procesi un jēdzieni 3. izziņas līmenis augsta 6 p. Sekmē lasītprasmi, nostiprina zināšanas, izpratni.
14. Skaidro jēdzienus 2. izziņas līmenis vidēja 4 p. Vēstures jēdzienu zināšanas.
15. Jaunos laikus raksturojoši jēdzieni 1. izziņas līmenis zema 2 p. Pārbauda, nostiprina jēdzienu zināšanas.
16. Jaunos laikus skaidrojoši jēdzieni 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Pārbauda, nostiprina jēdzienu zināšanas, sekmē kritisko domāšanu.
17. Saimniecība Jaunajos laikos - jēdzienu nozīme 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Nostiprina jēdzienu zināšanas.
18. Muižas un zemnieku attiecības raksturojoši jēdzieni 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Pārbauda, nostiprina jēdzienu zināšanas, sekmē kritisko domāšanu.
19. 18. gs. beigas raksturojoši jēdzieni 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Izpratnes un zināšanu sekmēšana.
20. Dzimtbūšanas atcelšana - saistīti jēdzieni 1. izziņas līmenis zema 2 p. Nostiprina izpratni par jēdzienu lietojumu.
21. 19. gs. procesi - saistīti jēdzieni 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Sekmē jēdzienu izpratni.
22. 19. gs. raksturojoši jēdzieni 1. izziņas līmenis zema 1 p. Pārbauda iegūtās zināšanas.
23. Nacionālā atmoda - saistīti jēdzieni 1. izziņas līmenis zema 1 p. Pārbauda jēdzienu izpratni.
24. Sabiedrība 19. gs. - raksturojoši jēdzieni 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Pārbauda zināšanas, izpratni par sabiedrības grupu īpatnībām.
25. Nosaki jēdziena skaidrojumu 3. izziņas līmenis vidēja 3 p. Nostiprina zināšaans par jēdzieniem, to lietojumu.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Latvijas teritorija viduslaikos 00:25:00 vidēja 29 p. Jēdzienu izcelsme; Livonijas veidošanās; viduslaiku Rīga; katoļu reliģija un baznīca.
2. Jaunie laiki Latvijas teritorijā 00:30:00 vidēja 31 p. Renesanses pārmaiņas. Žečpospolitas laiks - saistīti jēdzieni. Saimniecība; dzimtbūšanas atcelšana. 19. gs. procesus skaidrojoši jēdzieni.