Grūtības pakāpe:
00:25:00

Visi uzdevumi:

29p.
1. Savieto jēdzienus par latviešu izcelsmes vēsturi ar jēdzienu skaidrojumiem 3p.
2. Viduslaikus raksturojoši procesi - savietošana 3p.
3. Viduslaiki - sabiedrības grupas 5p.
4. Viduslaiku amatniecība - saistīti jēdzieni 2p.
5. Viduslaiki - feodālās attiecības 2p.
6. Viduslaiku Rīga - saistīti jēdzieni 2p.
7. Livonijas laiks - jēdzieni 2p.
8. Reliģija - saistīti jēdzieni 1p.
9. Katoļu baznīca - saistīti jēdzieni 3p.
10. Jēdzienu "latvieši un "Latvija" izcelsme 2p.
11. Žečpospolitas laiks - jēdzieni 2p.
12. Ar Žečpospolitas laiku saistīti jēdzieni 2p.