STARPDISCIPLINĀRAIS
MONITORINGA DARBS 9. KLASEI

Satura rādītājs:

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. 1905. gada revolūciju raksturojoši jēdzieni 2. izziņas līmenis zema 3 p. Pārbauda, nostiprina jēdzienu zināšanas.
2. 1905. gada revolūcija - saistīti procesi, jēdzieni 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Pārbauda prasmi pareizi lietot jēdzienus, zināšanas.
3. Pirmais pasaules karš - saistīti jēdzieni 1. izziņas līmenis zema 3 p. Nostiprina jēdzienu zināšanas.
4. LR dibināšana - organizācijas 1. izziņas līmenis vidēja 3 p. Nostiprina jēdzienu zināšanas.
5. LR nodibināšana - cīņa par ietekmi jēdzienos 3. izziņas līmenis vidēja 3 p. Pilnveido prasmes noteikt precīzu formulējumu, papildina izpratni par starptautisko attiecību neviennozīmīgumu.
6. Jēdzienu "latvieši, "Latvija" izcelsme 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Sekmē prasmi analizēt formulējumus, jēdzienus - lasītprasmes attīstīšana, zināšanu nostiprināšana.
7. LR proklamēšana, dažādas varas - jēdzieni 1. izziņas līmenis vidēja 3 p. Nostiprina jēdzienu zināšanas.
8. LR - procesi un jēdzieni teksta papildināšanai 3. izziņas līmenis augsta 6 p. Sekmē lasītprasmi, jēdzienu lietojumu.
9. LR pārvalde - jēdzienu un skaidrojumu savietošana 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Nostiprina jēdzienu zināšanas.
10. Agrārā reforma - jēdzieni un procesi 3. izziņas līmenis augsta 3 p. Sekmē prasmi iedziļināties formulējumos, veikt to atlasi, nostiprina zināšanas.
11. Savieto skaidrojumu ar jēdzienu, kas raksturo autoritārismu 3. izziņas līmenis augsta 3 p. Sekmē prasmi noteikt aprakstam atbilstošo jēdzienu, veicina to formulēšanas iemaņas.
12. Izvēlies autoritārisma ideoloģiju raksturojošus jēdzienus 2. izziņas līmenis zema 1 p. Nostiprina jēdzienu lietojuma, skaidrojuma zināšanas.
13. Izvēlies autoritārisma saimniecisko politiku raksturojošus jēdzienus 2. izziņas līmenis zema 1 p. Nostiprina jēdzienu lietojuma, skaidrojuma zināšanas.
14. Varas ietekmi raksturojoši jēdzieni 1. izziņas līmenis zema 1 p. Nostiprina prasmes noteikt izskaidroto jēdzienu, sekmē skaidrojumu iegaumēšanu.
15. LR iedzīvotāji - jēdzienu skaidrojumi 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Nostiprina jēdziena izpratni, lietojumu.
16. Savieto ar izglītību saistītus jēdzienus un to skaidrojumus 3. izziņas līmenis vidēja 3 p. Iepriekš apgūtās mācību vielas aktualizācija, zināšanu nostiprināšana, jēdzienu lietojums.
17. PSRS okupācija - jēdzieni 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Nostiprina jēdzienu zināšanas.
18. PSRS represijas - jēdzieni 1. izziņas līmenis zema 3 p. Nostiprina jēdzienu zināšanas.
19. Totalitārisms - saistīti jēdzieni 2. izziņas līmenis vidēja 4 p. Pārbauda jēdzienu izpratni, zināšanas.
20. 20. gadsimts - jēdzienu skaidrojums 1. izziņas līmenis zema 2 p. Nostiprina jēdzienu zināšanas, izpratni.
21. PSRS situācija pirms M. Gorbačova - jēdzieni 1. izziņas līmenis zema 1 p. Veicina jēdzienu izpratni, lietojumu.
22. Padomju laiks - jēdzienu saīsinājumi 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Nostiprina saīsinājumu nozīmes, lietojuma pārzināšanu.
23. M. Gorbačova reformas - jēdzieni 1. izziņas līmenis zema 1 p. Nostiprina jēdzienu zināšanas.
24. Atmodas procesu attīstība - jēdzienu ievietošana 2. izziņas līmenis vidēja 6 p. Papildina zināšanas par Latvijas simboliem, nostiprina jēdzienu lietojumu.
25. Atmodas procesi - jēdzienu ievietošana 3. izziņas līmenis augsta 6 p. Nostiprina formulējumu prasmes, pareizo jēdzienu lietojumu.
26. Ar LR neatkarības atjaunošanu saistīti jēdzieni 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Nostiprina jēdzienu zināšanas
27. Organizācijas un to nozīme - jēdzieni 3. izziņas līmenis augsta 4 p. Nostiprina zināšanas par dažādām organizācijām - saīsinājumiem, nozīmi.
28. Savieto jēdzienus par starpnacionālajām attiecībām ar to skaidrojumiem 3. izziņas līmenis augsta 3 p. Jēdzienu skaidrojuma, zināšanu nostiprināšana, pilnveido teksta uztveres iemaņas.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Latvija 20. gs. - līdz Otrajam pasaules karam 00:30:00 vidēja 41 p. 1905. gada revolūcija. Pirmais pasaules karš. LR proklamēšana. LR 20.gs. 20.-30. gadi - demokrātijas posms; autoritārisma laiks un tā iezīmes.
2. Otrais pasaules karš, padomju okupācija. Latvijas neatkarības atjaunošana. 00:25:00 vidēja 37 p. Kara ietekme, padomju okupācija un aneksija. Padomju varas izpausmes. Totalitārisma iezīmes.