STARPDISCIPLINĀRAIS
MONITORINGA DARBS 9. KLASEI

Uzdevumi

1. 1905. gada revolūciju raksturojoši jēdzieni

Grūtības pakāpe: zema

3
2. 1905. gada revolūcija - saistīti procesi, jēdzieni

Grūtības pakāpe: vidēja

2
3. Pirmais pasaules karš - saistīti jēdzieni

Grūtības pakāpe: zema

3
4. LR dibināšana - organizācijas

Grūtības pakāpe: vidēja

3
5. LR nodibināšana - cīņa par ietekmi jēdzienos

Grūtības pakāpe: vidēja

3
6. Jēdzienu "latvieši, "Latvija" izcelsme

Grūtības pakāpe: vidēja

2
7. LR proklamēšana, dažādas varas - jēdzieni

Grūtības pakāpe: vidēja

3
8. LR - procesi un jēdzieni teksta papildināšanai

Grūtības pakāpe: augsta

6
9. LR pārvalde - jēdzienu un skaidrojumu savietošana

Grūtības pakāpe: vidēja

3
10. Agrārā reforma - jēdzieni un procesi

Grūtības pakāpe: augsta

3
11. Savieto skaidrojumu ar jēdzienu, kas raksturo autoritārismu

Grūtības pakāpe: augsta

3
12. Izvēlies autoritārisma ideoloģiju raksturojošus jēdzienus

Grūtības pakāpe: zema

1
13. Izvēlies autoritārisma saimniecisko politiku raksturojošus jēdzienus

Grūtības pakāpe: zema

1
14. Varas ietekmi raksturojoši jēdzieni

Grūtības pakāpe: zema

1
15. LR iedzīvotāji - jēdzienu skaidrojumi

Grūtības pakāpe: vidēja

1
16. Savieto ar izglītību saistītus jēdzienus un to skaidrojumus

Grūtības pakāpe: vidēja

3
17. PSRS okupācija - jēdzieni

Grūtības pakāpe: vidēja

3
18. PSRS represijas - jēdzieni

Grūtības pakāpe: zema

3
19. Totalitārisms - saistīti jēdzieni

Grūtības pakāpe: vidēja

4
20. 20. gadsimts - jēdzienu skaidrojums

Grūtības pakāpe: zema

2
21. PSRS situācija pirms M. Gorbačova - jēdzieni

Grūtības pakāpe: zema

1
22. Padomju laiks - jēdzienu saīsinājumi

Grūtības pakāpe: vidēja

2
23. M. Gorbačova reformas - jēdzieni

Grūtības pakāpe: zema

1
24. Atmodas procesu attīstība - jēdzienu ievietošana

Grūtības pakāpe: vidēja

6
25. Atmodas procesi - jēdzienu ievietošana

Grūtības pakāpe: augsta

6
26. Ar LR neatkarības atjaunošanu saistīti jēdzieni

Grūtības pakāpe: vidēja

2
27. Organizācijas un to nozīme - jēdzieni

Grūtības pakāpe: augsta

4
28. Savieto jēdzienus par starpnacionālajām attiecībām ar to skaidrojumiem

Grūtības pakāpe: augsta

3

Testi

Materiāli skolotājiem