Satura rādītājs:

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. 2019.g. 9.kl. eksāmens 1. tēmas 5. uzdevums 1. izziņas līmenis augsta 1 p. Jaunlatviešu kustība. Zināšanas par personību devumu.
2. 2019.g. 9.kl. eksāmens 3. tēmas 5. uzdevums 1. izziņas līmenis augsta 1 p. Pretošanās padomju režīmam. Zināšanas par personību devumu.
3. 2018.g. 9.kl. eksāmens 1. daļas 4. uzdevums 1. izziņas līmenis vidēja 5 p. Latvijas vēstures procesu, personību zināšanas.
4. 2018.g. 9.kl. eksāmens 1. daļas 5.1. uzdevums 1. izziņas līmenis zema 3 p. Nozīmīgu vēstures personību noteikšana.
5. 2018.g. 9.kl. eksāmens 1. daļas 5.2. uzdevums 1. izziņas līmenis vidēja 3 p. Zināšanas par nozīmīgu vēstures personību darbību.
6. 2018.g. 9.kl. eksāmens 3. daļas 1. tēmas 5. un 6. uzdevums 1. izziņas līmenis vidēja 3 p. Personības un jēdzieni.
7. 2018.g. 9.kl. eksāmens 3. daļas 2. tēmas 5. un 6. uzdevums 1. izziņas līmenis vidēja 3 p. Personības un jēdzieni.
8. 2018.g. 9.kl. eksāmens 3. daļas 3. tēmas 5. un 6. uzdevums 1. izziņas līmenis vidēja 3 p. Personības un jēdzieni.
9. 2016.g. 9.kl. eksāmens Latviešu strēlnieku bataljonu izveidošana - personības 1. izziņas līmenis augsta 2 p. Zināšanas par vēstures personībām, to nozīmi.
10. 2016.g. 9.kl. eksāmens K. Ulmaņa autoritārā režīma izveide - personības 1. izziņas līmenis augsta 2 p. Zināšanas par vēstures personībām, to nozīmi.
11. 2016.g. 9.kl. eksāmens Akcija "Baltijas ceļš" - personības 1. izziņas līmenis augsta 2 p. Zināšanas par vēstures personībām, prasme raksturot to darbību, nozīmi.
12. 2015.g. 9.kl. eksāmens 1. daļas 3. uzdevums 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Zināšanas par vēstures personību lomu, izpratne par vēstures notikumu hronoloģisko secību.
13. 2015.g. 9.kl. eksāmens 1. tēma Reformācija Livonijā: dalībnieki. 1. izziņas līmenis vidēja 1 p. Vēstures personību zināšanas, izpratne par to lomu.
14. 2015.g. 9.kl. eksāmens 2. tēma Jaunlatviešu kustība: dalībnieki. 1. izziņas līmenis vidēja 1 p. Vēstures personību zināšanas, izpratne par to lomu.
15. 2015.g. 9.kl. eksāmens 3. tēma Latvijas Tautas frontes darbība: dalībnieki. 1. izziņas līmenis vidēja 1 p. Vēstures personību zināšanas, izpratne par to lomu.
16. 2014.g. 9.kl. eksāmens 1. daļas 5. uzd. Nosaki personības. 2. izziņas līmenis vidēja 6 p. 9. klases eksāmens vēsturē (2014)
17. 2015.g. 12.kl. eksāmens 2.7. Tēma Latvijas novada attīstība 1. izziņas līmenis vidēja 2 p. Zināšanas par vēstures personībām, vizuāla to noteikšana.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Tēmas uzdevumu apkopojums 00:40:00 vidēja 42 p. Eksāmena uzdevumi par tēmu "Personības Latvijas vēsturē, ar to saistītos notikumos".