Satura rādītājs:

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. 2019.g. 9.kl. eksāmens 1. tēmas 5. uzdevums 1. izziņas līmenis augsta 1p. Jaunlatviešu kustība. Zināšanas par personību devumu.
2. 2019.g. 9.kl. eksāmens 3. tēmas 5. uzdevums 1. izziņas līmenis augsta 1p. Pretošanās padomju režīmam. Zināšanas par personību devumu.
3. 2018.g. 9.kl. eksāmens 1. daļas 4. uzdevums 1. izziņas līmenis vidēja 5p. Latvijas vēstures procesu, personību zināšanas.
4. 2018.g. 9.kl. eksāmens 1. daļas 5.1. uzdevums 1. izziņas līmenis zema 3p. Nozīmīgu vēstures personību noteikšana.
5. 2018.g. 9.kl. eksāmens 1. daļas 5.2. uzdevums 1. izziņas līmenis vidēja 3p. Zināšanas par nozīmīgu vēstures personību darbību.
6. 2018.g. 9.kl. eksāmens 3. daļas 1. tēmas 5. un 6. uzdevums 1. izziņas līmenis vidēja 3p. Personības un jēdzieni.
7. 2018.g. 9.kl. eksāmens 3. daļas 2. tēmas 5. un 6. uzdevums 1. izziņas līmenis vidēja 3p. Personības un jēdzieni.
8. 2018.g. 9.kl. eksāmens 3. daļas 3. tēmas 5. un 6. uzdevums 1. izziņas līmenis vidēja 3p. Personības un jēdzieni.
9. 2016.g. 9.kl. eksāmens Latviešu strēlnieku bataljonu izveidošana - personības 1. izziņas līmenis augsta 2p. Zināšanas par vēstures personībām, to nozīmi.
10. 2016.g. 9.kl. eksāmens K. Ulmaņa autoritārā režīma izveide - personības 1. izziņas līmenis augsta 2p. Zināšanas par vēstures personībām, to nozīmi.
11. 2016.g. 9.kl. eksāmens Akcija "Baltijas ceļš" - personības 1. izziņas līmenis augsta 2p. Zināšanas par vēstures personībām, prasme raksturot to darbību, nozīmi.
12. 2015.g. 9.kl. eksāmens 1. daļas 3. uzdevums 2. izziņas līmenis vidēja 3p. Zināšanas par vēstures personību lomu, izpratne par vēstures notikumu hronoloģisko secību.
13. 2015.g. 9.kl. eksāmens 1. tēma Reformācija Livonijā: dalībnieki. 1. izziņas līmenis vidēja 1p. Vēstures personību zināšanas, izpratne par to lomu.
14. 2015.g. 9.kl. eksāmens 2. tēma Jaunlatviešu kustība: dalībnieki. 1. izziņas līmenis vidēja 1p. Vēstures personību zināšanas, izpratne par to lomu.
15. 2015.g. 9.kl. eksāmens 3. tēma Latvijas Tautas frontes darbība: dalībnieki. 1. izziņas līmenis vidēja 1p. Vēstures personību zināšanas, izpratne par to lomu.
16. 2014.g. 9.kl. eksāmens 1. daļas 5. uzd. Nosaki personības. 2. izziņas līmenis vidēja 6p. 9. klases eksāmens vēsturē (2014)
17. 2015.g. 12.kl. eksāmens 2.7. Tēma Latvijas novada attīstība 1. izziņas līmenis vidēja 2p. Zināšanas par vēstures personībām, vizuāla to noteikšana.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Tēmas uzdevumu apkopojums 00:40:00 vidēja 42p. Eksāmena uzdevumi par tēmu "Personības Latvijas vēsturē, ar to saistītos notikumos".