Grūtības pakāpe:
00:40:00
1. 2019.g. 9.kl. eksāmens 1. tēmas 5. uzdevums 1p.
2. 2019.g. 9.kl. eksāmens 3. tēmas 5. uzdevums 1p.
3. 2018.g. 9.kl. eksāmens 1. daļas 4. uzdevums 5p.
4. 2018.g. 9.kl. eksāmens 1. daļas 5.1. uzdevums 3p.
5. 2018.g. 9.kl. eksāmens 1. daļas 5.2. uzdevums 3p.
6. 2018.g. 9.kl. eksāmens 3. daļas 1. tēmas 5. un 6. uzdevums 3p.
7. 2018.g. 9.kl. eksāmens 3. daļas 2. tēmas 5. un 6. uzdevums 3p.
8. 2018.g. 9.kl. eksāmens 3. daļas 3. tēmas 5. un 6. uzdevums 3p.
9. 2016.g. 9.kl. eksāmens Latviešu strēlnieku bataljonu izveidošana - personības 2p.
10. 2016.g. 9.kl. eksāmens K. Ulmaņa autoritārā režīma izveide - personības 2p.
11. 2016.g. 9.kl. eksāmens Akcija "Baltijas ceļš" - personības 2p.
12. 2015.g. 9.kl. eksāmens 1. daļas 3. uzdevums 3p.
13. 2015.g. 9.kl. eksāmens 1. tēma Reformācija Livonijā: dalībnieki. 1p.
14. 2015.g. 9.kl. eksāmens 2. tēma Jaunlatviešu kustība: dalībnieki. 1p.
15. 2015.g. 9.kl. eksāmens 3. tēma Latvijas Tautas frontes darbība: dalībnieki. 1p.
16. 2014.g. 9.kl. eksāmens 1. daļas 5. uzd. Nosaki personības. 6p.
17. 2015.g. 12.kl. eksāmens 2.7. Tēma Latvijas novada attīstība 2p.