Grūtības pakāpe:
00:30:00

Visi uzdevumi:

18p.
1. Cilšu teritorijas 1p.
2. Livonija 2p.
3. Hanzas savienība 2p.
4. Laika periods līdz 20. gs. 1p.
5. Latvijas teritorija līdz 20. gs. 1p.
6. Baltijas valstis - vēsturiskā saikne 1p.
7. Latvijas kaimiņvalstis 1p.
8. Latvija 20. gs. sākumā 1p.
9. Brīvības cīņas 1p.
10. Brīvības cīņu posmi 6p.
11. Karte - 20. - 21. gs. procesi 1p.