STARPDISCIPLINĀRAIS
MONITORINGA DARBS 9. KLASEI

Satura rādītājs:

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Diagnosticējošā darba programma un vērtēšanas kritēriji Iepazīšanās ar eksāmena uzbūvi un vērtēšanas kritēriju prasībām.