Satura rādītājs:

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. 1. tēmas 1. uzdevums Vācbaltiešu nozīme 1. izziņas līmenis zema 6 p. Zināšanas, izpratne par konkrētam vēstures periodam atbilstošiem jēdzieniem.
2. 1. tēmas 2. uzdevums Vācbaltiešu nozīme 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Zināšanas un izpratne par vēstures faktiem.
3. 1. tēmas 3. uzdevums Vācbaltiešu nozīme 3. izziņas līmenis augsta 4 p. Zināšanas, izpratne par vēstures procesu cēloņsakarībām.
4. Papilduzdevums I – 1. tēma Vācbaltiešu nozīme 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Pārbauda, papildina zināšanas par personību devumu.
5. Papilduzdevums II – 1. tēma Vācbaltiešu nozīme 3. izziņas līmenis augsta 2 p. Nostiprina, pārbauda zināšanas par personības devumu.
6. Papilduzdevums III – 1. tēma Vācbaltiešu nozīme 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Paplašina izpratni par personības nozīmi.
7. 2. tēmas 1. uzdevums Livonijas laika nozīme 1. izziņas līmenis zema 6 p. Zināšanas, izpratne par konkrētam vēstures periodam atbilstošiem jēdzieniem.
8. 2. tēmas 2. uzdevums Livonijas laika nozīme 2. izziņas līmenis vidēja 4 p. Zināšanas un izpratne par vēstures faktiem.
9. 2. tēmas 3. uzdevums Livonijas laika nozīme 3. izziņas līmenis augsta 2 p. Zināšanas, izpratne par vēstures procesu cēloņsakarībām.
10. Papilduzdevums I – 2. tēma Livonijas nozīme 1. izziņas līmenis zema 2 p. Pārbauda, nostiprina zināšanas.
11. Papilduzdevums II – 2. tēma Livonijas nozīme 1. izziņas līmenis zema 1 p. Nosaka izpratni, nostiprina zināšanas.
12. Papilduzdevums III – 2. tēma Livonijas nozīme 3. izziņas līmenis vidēja 3 p. Pārbauda, papildina zināšanas.
13. 3. tēmas 1. uzdevums Koloniālisma ietekme Eiropā 1. izziņas līmenis zema 6 p. Zināšanas, izpratne par konkrētam vēstures periodam atbilstošiem jēdzieniem.
14. 3. tēmas 2. uzdevums Koloniālisma ietekme Eiropā 2. izziņas līmenis vidēja 4 p. Zināšanas un izpratne par vēstures faktiem.
15. 3. tēmas 3. uzdevums Koloniālisma ietekme Eiropā 3. izziņas līmenis augsta 2 p. Zināšanas, izpratne par vēstures procesu cēloņsakarībām.
16. Papilduzdevums I – 3. Koloniālisma ietekme 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Nostiprina zināšanas par atklājumiem.
17. Papilduzdevums II – 3. Koloniālisma ietekme 3. izziņas līmenis augsta 8 p. Sekmē izpratni par koloniālisma ietekmi.
18. Papilduzdevums III – 3. Koloniālisma ietekme 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Pilnveido izpratni, papildina zināšanas.
19. Papilduzdevums IV – 3. Koloniālisma ietekme 3. izziņas līmenis augsta 10 p. Sekmē izpratni, interesi par vēstures ietekmi uz mūsdienu kultūru.
20. Papilduzdevums V – 3. Koloniālisma ietekme 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Pārbauda zināšanas par dekolonizāciju.
21. 4. tēmas 1. uzdevums Aukstais karš un tā sekas 1. izziņas līmenis zema 6 p. Zināšanas, izpratne par konkrētam vēstures periodam atbilstošiem jēdzieniem.
22. 4. tēmas 2. uzdevums Aukstais karš un tā sekas 2. izziņas līmenis vidēja 4 p. Zināšanas un izpratne par vēstures faktiem.
23. 4. tēmas 3. uzdevums Aukstais karš un tās sekas 3. izziņas līmenis augsta 2 p. Zināšanas, izpratne par vēstures procesu cēloņsakarībām.
24. Papilduzdevums I – 4. tēma Aukstais karš 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Nostiprina zināšanas par Aukstā kara sākumu.
25. Papilduzdevums II – 4. tēma Aukstais karš 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Nostiprina zināšanas par starptautisko organizāciju izveidi.
26. Papilduzdevums III – 4. tēma Aukstais karš 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Nostiprina zināšanas par Aukstā kara krīzēm.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. 1. Tēma Vācbaltiešu nozīme Latvijas vēsturē 00:20:00 vidēja 19 p. Jēdzienu atbilstība, nozīmes; faktu zināšanas; cēloņsakarību izpratne.
2. 2. Tēma Livonijas laika nozīme Latvijas vēsturē 00:20:00 vidēja 18 p. Jēdzienu atbilstība, nozīmes; faktu zināšanas; cēloņsakarību izpratne.
3. 3. Tēma Koloniālisma ietekme Eiropas vēsturē 00:25:00 vidēja 37 p. Jēdzienu atbilstība, nozīmes; faktu zināšanas; cēloņsakarību izpratne.
4. 4. Tēma Aukstā kara izpausmes un sekas 00:20:00 vidēja 18 p. Jēdzienu atbilstība, nozīmes; faktu zināšanas; cēloņsakarību izpratne.