Satura rādītājs:

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. 1. tēmas 1. uzdevums Vācbaltiešu nozīme 1. izziņas līmenis zema 6p. Zināšanas, izpratne par konkrētam vēstures periodam atbilstošiem jēdzieniem.
2. 1. tēmas 2. uzdevums Vācbaltiešu nozīme 2. izziņas līmenis vidēja 3p. Zināšanas un izpratne par vēstures faktiem.
3. 1. tēmas 3. uzdevums Vācbaltiešu nozīme 3. izziņas līmenis augsta 4p. Zināšanas, izpratne par vēstures procesu cēloņsakarībām.
4. Papilduzdevums I – 1. tēma Vācbaltiešu nozīme 2. izziņas līmenis vidēja 3p. Pārbauda, papildina zināšanas par personību devumu.
5. Papilduzdevums II – 1. tēma Vācbaltiešu nozīme 3. izziņas līmenis augsta 2p. Nostiprina, pārbauda zināšanas par personības devumu.
6. Papilduzdevums III – 1. tēma Vācbaltiešu nozīme 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Paplašina izpratni par personības nozīmi.
7. 2. tēmas 1. uzdevums Livonijas laika nozīme 1. izziņas līmenis zema 6p. Zināšanas, izpratne par konkrētam vēstures periodam atbilstošiem jēdzieniem.
8. 2. tēmas 2. uzdevums Livonijas laika nozīme 2. izziņas līmenis vidēja 4p. Zināšanas un izpratne par vēstures faktiem.
9. 2. tēmas 3. uzdevums Livonijas laika nozīme 3. izziņas līmenis augsta 2p. Zināšanas, izpratne par vēstures procesu cēloņsakarībām.
10. Papilduzdevums I – 2. tēma Livonijas nozīme 1. izziņas līmenis zema 2p. Pārbauda, nostiprina zināšanas.
11. Papilduzdevums II – 2. tēma Livonijas nozīme 1. izziņas līmenis zema 1p. Nosaka izpratni, nostiprina zināšanas.
12. Papilduzdevums III – 2. tēma Livonijas nozīme 3. izziņas līmenis vidēja 3p. Pārbauda, papildina zināšanas.
13. 3. tēmas 1. uzdevums Koloniālisma ietekme Eiropā 1. izziņas līmenis zema 6p. Zināšanas, izpratne par konkrētam vēstures periodam atbilstošiem jēdzieniem.
14. 3. tēmas 2. uzdevums Koloniālisma ietekme Eiropā 2. izziņas līmenis vidēja 4p. Zināšanas un izpratne par vēstures faktiem.
15. 3. tēmas 3. uzdevums Koloniālisma ietekme Eiropā 3. izziņas līmenis augsta 2p. Zināšanas, izpratne par vēstures procesu cēloņsakarībām.
16. Papilduzdevums I – 3. Koloniālisma ietekme 2. izziņas līmenis vidēja 3p. Nostiprina zināšanas par atklājumiem.
17. Papilduzdevums II – 3. Koloniālisma ietekme 3. izziņas līmenis augsta 8p. Sekmē izpratni par koloniālisma ietekmi.
18. Papilduzdevums III – 3. Koloniālisma ietekme 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Pilnveido izpratni, papildina zināšanas.
19. Papilduzdevums IV – 3. Koloniālisma ietekme 3. izziņas līmenis augsta 10p. Sekmē izpratni, interesi par vēstures ietekmi uz mūsdienu kultūru.
20. Papilduzdevums V – 3. Koloniālisma ietekme 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Pārbauda zināšanas par dekolonizāciju.
21. 4. tēmas 1. uzdevums Aukstais karš un tā sekas 1. izziņas līmenis zema 6p. Zināšanas, izpratne par konkrētam vēstures periodam atbilstošiem jēdzieniem.
22. 4. tēmas 2. uzdevums Aukstais karš un tā sekas 2. izziņas līmenis vidēja 4p. Zināšanas un izpratne par vēstures faktiem.
23. 4. tēmas 3. uzdevums Aukstais karš un tās sekas 3. izziņas līmenis augsta 2p. Zināšanas, izpratne par vēstures procesu cēloņsakarībām.
24. Papilduzdevums I – 4. tēma Aukstais karš 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Nostiprina zināšanas par Aukstā kara sākumu.
25. Papilduzdevums II – 4. tēma Aukstais karš 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Nostiprina zināšanas par starptautisko organizāciju izveidi.
26. Papilduzdevums III – 4. tēma Aukstais karš 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Nostiprina zināšanas par Aukstā kara krīzēm.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. 1. Tēma Vācbaltiešu nozīme Latvijas vēsturē 00:20:00 vidēja 19p. Jēdzienu atbilstība, nozīmes; faktu zināšanas; cēloņsakarību izpratne.
2. 2. Tēma Livonijas laika nozīme Latvijas vēsturē 00:20:00 vidēja 18p. Jēdzienu atbilstība, nozīmes; faktu zināšanas; cēloņsakarību izpratne.
3. 3. Tēma Koloniālisma ietekme Eiropas vēsturē 00:25:00 vidēja 37p. Jēdzienu atbilstība, nozīmes; faktu zināšanas; cēloņsakarību izpratne.
4. 4. Tēma Aukstā kara izpausmes un sekas 00:20:00 vidēja 18p. Jēdzienu atbilstība, nozīmes; faktu zināšanas; cēloņsakarību izpratne.