Uzdevumi

1. 1. tēmas 1. uzdevums Vācbaltiešu nozīme

Grūtības pakāpe: zema

6
2. 1. tēmas 2. uzdevums Vācbaltiešu nozīme

Grūtības pakāpe: vidēja

3
3. 1. tēmas 3. uzdevums Vācbaltiešu nozīme

Grūtības pakāpe: augsta

4
4. Papilduzdevums I – 1. tēma Vācbaltiešu nozīme

Grūtības pakāpe: vidēja

3
5. Papilduzdevums II – 1. tēma Vācbaltiešu nozīme

Grūtības pakāpe: augsta

2
6. Papilduzdevums III – 1. tēma Vācbaltiešu nozīme

Grūtības pakāpe: vidēja

1
7. 2. tēmas 1. uzdevums Livonijas laika nozīme

Grūtības pakāpe: zema

6
8. 2. tēmas 2. uzdevums Livonijas laika nozīme

Grūtības pakāpe: vidēja

4
9. 2. tēmas 3. uzdevums Livonijas laika nozīme

Grūtības pakāpe: augsta

2
10. Papilduzdevums I – 2. tēma Livonijas nozīme

Grūtības pakāpe: zema

2
11. Papilduzdevums II – 2. tēma Livonijas nozīme

Grūtības pakāpe: zema

1
12. Papilduzdevums III – 2. tēma Livonijas nozīme

Grūtības pakāpe: vidēja

3
13. 3. tēmas 1. uzdevums Koloniālisma ietekme Eiropā

Grūtības pakāpe: zema

6
14. 3. tēmas 2. uzdevums Koloniālisma ietekme Eiropā

Grūtības pakāpe: vidēja

4
15. 3. tēmas 3. uzdevums Koloniālisma ietekme Eiropā

Grūtības pakāpe: augsta

2
16. Papilduzdevums I – 3. Koloniālisma ietekme

Grūtības pakāpe: vidēja

3
17. Papilduzdevums II – 3. Koloniālisma ietekme

Grūtības pakāpe: augsta

8
18. Papilduzdevums III – 3. Koloniālisma ietekme

Grūtības pakāpe: vidēja

2
19. Papilduzdevums IV – 3. Koloniālisma ietekme

Grūtības pakāpe: augsta

10
20. Papilduzdevums V – 3. Koloniālisma ietekme

Grūtības pakāpe: vidēja

2
21. 4. tēmas 1. uzdevums Aukstais karš un tā sekas

Grūtības pakāpe: zema

6
22. 4. tēmas 2. uzdevums Aukstais karš un tā sekas

Grūtības pakāpe: vidēja

4
23. 4. tēmas 3. uzdevums Aukstais karš un tās sekas

Grūtības pakāpe: augsta

2
24. Papilduzdevums I – 4. tēma Aukstais karš

Grūtības pakāpe: vidēja

2
25. Papilduzdevums II – 4. tēma Aukstais karš

Grūtības pakāpe: vidēja

2
26. Papilduzdevums III – 4. tēma Aukstais karš

Grūtības pakāpe: vidēja

2

Testi

1. 1. Tēma Vācbaltiešu nozīme Latvijas vēsturē

Grūtības pakāpe: vidēja

19
2. 2. Tēma Livonijas laika nozīme Latvijas vēsturē

Grūtības pakāpe: vidēja

18
3. 3. Tēma Koloniālisma ietekme Eiropas vēsturē

Grūtības pakāpe: vidēja

37
4. 4. Tēma Aukstā kara izpausmes un sekas

Grūtības pakāpe: vidēja

18

Materiāli skolotājiem