Satura rādītājs:

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Centralizētā eksāmena programma 12. klases eksāmens vēsturē (2020.).

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. 1. daļas 1.1. uzdevums 2. izziņas līmenis zema 4 p. Zināšanas un izpratne par vēstures jēdzieniem.
2. 1. daļas 1.2. uzdevums 2. izziņas līmenis zema 4 p. Zināšanas un izpratne par vēstures jēdzieniem.
3. 1. daļas 1.3. uzdevums 2. izziņas līmenis zema 4 p. Zināšanas un izpratne par vēstures cēloņsakarībām.
4. 1. daļas 1.4. uzdevums 2. izziņas līmenis zema 4 p. Zināšanas un izpratne par vēstures cēloņsakarībām.
5. 1. daļas 1.5. uzdevums 2. izziņas līmenis zema 5 p. Zināšanas un izpratne par vēstures cēloņsakarībām.
6. 1. daļas 1.6. uzdevums 2. izziņas līmenis zema 5 p. Zināšanas un izpratne par vēstures cēloņsakarībām, personībām.
7. 1. daļas 2. uzdevums 2. izziņas līmenis augsta 4 p. Izpratne par Latvijas vēstures notikumu hronoloģisko pēctecību.
8. 1. daļas 3. uzdevums 2. izziņas līmenis augsta 4 p. Izpratne par Eiropas un pasaules vēstures notikumu hronoloģisko pēctecību.
9. 1. daļas 4.1. uzdevums 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Zināšanas, izpratne par vēstures faktiem, personībām, vēstures periodizāciju, nosakot un identificējot vēstures periodam raksturīgākās kultūras liecības.
10. 1. daļas 4.2. uzdevums 2. izziņas līmenis vidēja 4 p. Zināšanas, izpratne par vēstures faktiem, personībām, vēstures periodizāciju, nosakot un identificējot vēstures periodam raksturīgākās kultūras liecības.
11. 1. daļas 4.3. uzdevums 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Zināšanas, izpratne par vēstures faktiem, personībām, vēstures periodizāciju, nosakot un identificējot vēstures periodam raksturīgākās kultūras liecības.
12. 1. daļas 4.4. uzdevums 2. izziņas līmenis vidēja 4 p. Zināšanas, izpratne par vēstures faktiem, personībām, vēstures periodizāciju, nosakot un identificējot vēstures periodam raksturīgākās kultūras liecības.
13. 1. daļas 4.5. uzdevums 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Zināšanas, izpratne par vēstures faktiem, personībām, vēstures periodizāciju, nosakot un identificējot vēstures periodam raksturīgākās kultūras liecības.

Papildu uzdevumi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Atbildi jautājumus par 1. uzdevumu Citi vidēja 4 p. Papildina, nostiprina zināšanas.
2. Nosaki attēla saikni Citi vidēja 1 p. Papildina, nostiprina zināšanas, veido vizuālo saikni.
3. Saisti attēlu un notikumu Citi vidēja 1 p. Papildina, nostiprina zināšanas, veido vizuālo saikni.
4. Papildini tekstu par Latvijas vēstures procesiem Citi augsta 10 p. Pārbauda, papildina zināšanas.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Vēstures jēdzieni, procesi, personības 00:30:00 vidēja 40 p. Zināšanas par vēstures jēdzieniem, procesiem, to hronoloģiju, personībām.
2. Kultūras liecības par vēsturi 00:15:00 vidēja 27 p. Zināšanas, izpratne par vēstures faktiem, personībām, periodizāciju, nosakot un identificējot vēstures periodam raksturīgākās kultūras liecības.
3. Valsts eksāmens vēsturē 1. daļa, 2020. g. 00:38:00 vidēja 48 p. 2020. gada vēstures eksāmena 1. daļas jautājumi.