Satura rādītājs:

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Centralizētā eksāmena programma 12. klases eksāmens vēsturē (2020.).

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. 1. daļas 1.1. uzdevums 2. izziņas līmenis zema 4p. Zināšanas un izpratne par vēstures jēdzieniem.
2. 1. daļas 1.2. uzdevums 2. izziņas līmenis zema 4p. Zināšanas un izpratne par vēstures jēdzieniem.
3. 1. daļas 1.3. uzdevums 2. izziņas līmenis zema 4p. Zināšanas un izpratne par vēstures cēloņsakarībām.
4. 1. daļas 1.4. uzdevums 2. izziņas līmenis zema 4p. Zināšanas un izpratne par vēstures cēloņsakarībām.
5. 1. daļas 1.5. uzdevums 2. izziņas līmenis zema 5p. Zināšanas un izpratne par vēstures cēloņsakarībām.
6. 1. daļas 1.6. uzdevums 2. izziņas līmenis zema 5p. Zināšanas un izpratne par vēstures cēloņsakarībām, personībām.
7. 1. daļas 2. uzdevums 2. izziņas līmenis augsta 4p. Izpratne par Latvijas vēstures notikumu hronoloģisko pēctecību.
8. 1. daļas 3. uzdevums 2. izziņas līmenis augsta 4p. Izpratne par Eiropas un pasaules vēstures notikumu hronoloģisko pēctecību.
9. 1. daļas 4.1. uzdevums 2. izziņas līmenis vidēja 3p. Zināšanas, izpratne par vēstures faktiem, personībām, vēstures periodizāciju, nosakot un identificējot vēstures periodam raksturīgākās kultūras liecības.
10. 1. daļas 4.2. uzdevums 2. izziņas līmenis vidēja 4p. Zināšanas, izpratne par vēstures faktiem, personībām, vēstures periodizāciju, nosakot un identificējot vēstures periodam raksturīgākās kultūras liecības.
11. 1. daļas 4.3. uzdevums 2. izziņas līmenis vidēja 3p. Zināšanas, izpratne par vēstures faktiem, personībām, vēstures periodizāciju, nosakot un identificējot vēstures periodam raksturīgākās kultūras liecības.
12. 1. daļas 4.4. uzdevums 2. izziņas līmenis vidēja 4p. Zināšanas, izpratne par vēstures faktiem, personībām, vēstures periodizāciju, nosakot un identificējot vēstures periodam raksturīgākās kultūras liecības.
13. 1. daļas 4.5. uzdevums 2. izziņas līmenis vidēja 3p. Zināšanas, izpratne par vēstures faktiem, personībām, vēstures periodizāciju, nosakot un identificējot vēstures periodam raksturīgākās kultūras liecības.

Papildu uzdevumi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Atbildi jautājumus par 1. uzdevumu Citi vidēja 4p. Papildina, nostiprina zināšanas.
2. Nosaki attēla saikni Citi vidēja 1p. Papildina, nostiprina zināšanas, veido vizuālo saikni.
3. Saisti attēlu un notikumu Citi vidēja 1p. Papildina, nostiprina zināšanas, veido vizuālo saikni.
4. Papildini tekstu par Latvijas vēstures procesiem Citi augsta 10p. Pārbauda, papildina zināšanas.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Vēstures jēdzieni, procesi, personības 00:30:00 vidēja 40p. Zināšanas par vēstures jēdzieniem, procesiem, to hronoloģiju, personībām.
2. Kultūras liecības par vēsturi 00:15:00 vidēja 27p. Zināšanas, izpratne par vēstures faktiem, personībām, periodizāciju, nosakot un identificējot vēstures periodam raksturīgākās kultūras liecības.
3. Valsts eksāmens vēsturē 1. daļa, 2020. g. 00:38:00 vidēja 48p. 2020. gada vēstures eksāmena 1. daļas jautājumi.