Satura rādītājs:

Materiāli skolotājiem

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Satura rādītājs
2. Eksāmena programma 2014.g Krievu valodas eksāmens 2014. gads. Eksāmena programma 2014.п
3. Rakstiskas un mutiskas daļas norise (2014.g.) Krievu valodas eksāmens 2014.g ( norise ) Rakstiskas un mutiskas daļas norise
4. Rakstīšana. Kritēriji. 2.uzd. Krievu valodas eksāmens 2013.g
5. Runāšana. Kritēriji. (2013.g) Krievu valodas eksāmens 2013. gads.

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Rakstīšana. Kritēriji. 1.uzd. (2013.g.) Krievu valodas eksāmens 2013.g Письмо. Критерии оценивания 1 задания.

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Говорение (2013.g) 2. izziņas līmenis augsta 0 p. Runāšana. Krievu valodas eksāmens 2013. gads.
2. Владение языком 1 зад. (2013. g.) 2. izziņas līmenis vidēja 10 p. Valodas lietojums 1. uzd. Krievu valodas eksāmens 2013. gads
3. Владение языком 2 зад. (2013.g) 2. izziņas līmenis vidēja 10 p. Valodas lietojums 2.uzd. Krievu valodas eksāmens 2013. gads
4. Письмо (2013.g) 2. izziņas līmenis augsta 1 p. Rakstīšana. Krievu valodas eksāmens 2013. gads.
5. Чтение 1 зад. (2013.g) 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Lasīšana 1.uzd. Krievu valodas eksāmens 2013. gads.
6. Чтение 2.зад.(2013.g) 2. izziņas līmenis vidēja 10 p. Lasīšana. Krievu valodas eksāmens 2013. gads.
7. Слушание 1 зад. (2013.g) 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Klausīšanās 1. uzd. Krievu valodas eksāmens 2013. gads.
8. Слушание 2 зад. (2013.g) 2. izziņas līmenis augsta 1 p. Klausīšanās 2.uzd. Krievu valodas eksāmens 2013. gads.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Lasīšana 00:00:00 vidēja 11 p. Krievu valodas eksāmens 2013. gads.
2. Valodas lietojums 00:00:00 vidēja 20 p. Krievu valodas eksāmens 2013. gads.
3. Klausīšanās 00:00:00 vidēja 2 p. Krievu valodas eksāmens 2013. gads.