Teorija

Uzdevumi

1. Говорение (2013.g)

Grūtības pakāpe: augsta

0
2. Владение языком 1 зад. (2013. g.)

Grūtības pakāpe: vidēja

10
3. Владение языком 2 зад. (2013.g)

Grūtības pakāpe: vidēja

10
4. Письмо (2013.g)

Grūtības pakāpe: augsta

1
5. Чтение 1 зад. (2013.g)

Grūtības pakāpe: vidēja

1
6. Чтение 2.зад.(2013.g)

Grūtības pakāpe: vidēja

10
7. Слушание 1 зад. (2013.g)

Grūtības pakāpe: vidēja

1
8. Слушание 2 зад. (2013.g)

Grūtības pakāpe: augsta

1

Testi

1. Lasīšana

Grūtības pakāpe: vidēja

11
2. Valodas lietojums

Grūtības pakāpe: vidēja

20
3. Klausīšanās

Grūtības pakāpe: vidēja

2

Materiāli skolotājiem