Uzdevumi

1. Чтение

Grūtības pakāpe: zema

12
2. Чтение

Grūtības pakāpe: vidēja

10
3. Чтение

Grūtības pakāpe: augsta

10
4. Владение языком

Grūtības pakāpe: zema

15
5. Владение языком

Grūtības pakāpe: vidēja

15
6. Владение языком

Grūtības pakāpe: augsta

15
7. Слушание

Grūtības pakāpe: zema

12
8. Слушание

Grūtības pakāpe: vidēja

8
9. Слушание

Grūtības pakāpe: augsta

10

Testi

1. Владение языком

Grūtības pakāpe: vidēja

45
2. Чтение

Grūtības pakāpe: vidēja

5

Metodiskie materiāli