Uzdevumi

1. Чтение

Grūtības pakāpe: zema

10
2. Чтение

Grūtības pakāpe: vidēja

10
3. Чтение

Grūtības pakāpe: augsta

5
4. Чтение

Grūtības pakāpe: augsta

5
5. Владение языком

Grūtības pakāpe: zema

4
6. Владение языком

Grūtības pakāpe: vidēja

15
7. Владение языком

Grūtības pakāpe: augsta

15
8. Слушание

Grūtības pakāpe: zema

10
9. Слушание

Grūtības pakāpe: vidēja

10
10. Слушание

Grūtības pakāpe: augsta

10

Metodiskie materiāli