Satura rādītājs:

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Lappuses parametru iestatīšana 1. izziņas līmenis zema 1p. Page Layout lappuses komandas
2. Lappuses parametru iestatīšana 1. izziņas līmenis zema 3p. Page Layot
3. Rakstzīmju formatēšana 1. izziņas līmenis zema 1p. Formatēšana ar lentes cilnes Home lappuses pogām
4. Rakstzīmju formatēšana 1. izziņas līmenis zema 3p. Formatēšana ar lentes cilnes Home lappuses pogām
5. Rindkopu formatēšana 1. izziņas līmenis zema 1p. Rindkopu līdzināšana, atkāpes
6. Rindkopu formatēšana 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Dialoga logs Paragraph
7. Tabulas noformēšana 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Konteksta cilne Table Tools/ Layout
8. Šūnu tonējuma maiņa 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Shading (Ēnojums)
9. Tabulas noformēšana 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Apmaļu līniju stila maiņa
10. Simboli 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Simbolu ievietošana. Tabulas izveidošana
11. Formulas. Sagataves ievietošana 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Equation Tools, saglabāt (nosaukums, formāts)
12. Saraksti 1. izziņas līmenis vidēja 1p. Aizzīmētie un numurētie saraksti
13. Teksta novietojuma veids ap attēlu 1. izziņas līmenis vidēja 1p. Teksta novietojuma veids ap attēlu. Poga Text Wrapping
14. Attēlu ievietošana dokumentā 1. izziņas līmenis vidēja 1p. Teksta novietojuma veids ap attēlu. Poga Text Wrapping
15. Tabulēšanas pieturu iestatīšana 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Dialoga logs Tabs
16. Teksta meklēšana un aizvietošana 1. izziņas līmenis vidēja 1p. Find and Replace
17. Vēres ievietošana 1. izziņas līmenis vidēja 1p. Footnote
18. Galvene un kājene 1. izziņas līmenis vidēja 1p. Galvene un kājene

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Gatavošanās informātikas eksāmena praktiskajai daļai, 1.-9. uzd. 00:00:00 vidēja 13p. Gatavošanās praktiskajai daļai, 1.-9. uzd.
2. Gatavošanās informātikas eksāmena praktiskajai daļai, 10.-18. uzd. 00:00:00 vidēja 9p. Gatavošanās praktiskajai daļai, 10.-18. uzd.