Satura rādītājs:

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Lappuses parametru iestatīšana 1. izziņas līmenis zema 1 p. Page Layout lappuses komandas
2. Lappuses parametru iestatīšana 1. izziņas līmenis zema 3 p. Page Layot
3. Rakstzīmju formatēšana 1. izziņas līmenis zema 1 p. Formatēšana ar lentes cilnes Home lappuses pogām
4. Rakstzīmju formatēšana 1. izziņas līmenis zema 3 p. Formatēšana ar lentes cilnes Home lappuses pogām
5. Rindkopu formatēšana 1. izziņas līmenis zema 1 p. Rindkopu līdzināšana, atkāpes
6. Rindkopu formatēšana 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Dialoga logs Paragraph
7. Tabulas noformēšana 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Konteksta cilne Table Tools/ Layout
8. Šūnu tonējuma maiņa 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Shading (Ēnojums)
9. Tabulas noformēšana 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Apmaļu līniju stila maiņa
10. Simboli 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Simbolu ievietošana. Tabulas izveidošana
11. Formulas. Sagataves ievietošana 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Equation Tools, saglabāt (nosaukums, formāts)
12. Saraksti 1. izziņas līmenis vidēja 1 p. Aizzīmētie un numurētie saraksti
13. Teksta novietojuma veids ap attēlu 1. izziņas līmenis vidēja 1 p. Teksta novietojuma veids ap attēlu. Poga Text Wrapping
14. Attēlu ievietošana dokumentā 1. izziņas līmenis vidēja 1 p. Teksta novietojuma veids ap attēlu. Poga Text Wrapping
15. Tabulēšanas pieturu iestatīšana 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Dialoga logs Tabs
16. Teksta meklēšana un aizvietošana 1. izziņas līmenis vidēja 1 p. Find and Replace
17. Vēres ievietošana 1. izziņas līmenis vidēja 1 p. Footnote
18. Galvene un kājene 1. izziņas līmenis vidēja 1 p. Galvene un kājene

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Gatavošanās informātikas eksāmena praktiskajai daļai, 1.-9. uzd. 00:00:00 vidēja 13 p. Gatavošanās praktiskajai daļai, 1.-9. uzd.
2. Gatavošanās informātikas eksāmena praktiskajai daļai, 10.-18. uzd. 00:00:00 vidēja 9 p. Gatavošanās praktiskajai daļai, 10.-18. uzd.