Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

9p.
1. Simboli 1p.
2. Formulas. Sagataves ievietošana 1p.
3. Saraksti 1p.
4. Teksta novietojuma veids ap attēlu 1p.
5. Attēlu ievietošana dokumentā 1p.
6. Tabulēšanas pieturu iestatīšana 1p.
7. Teksta meklēšana un aizvietošana 1p.
8. Vēres ievietošana 1p.
9. Galvene un kājene 1p.