Satura rādītājs:

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Gatavošanās CE fizikā 1. daļai I 00:30:00 vidēja 19,5 p. Testā iekļauti zināšanu un pamatprasmju pārbaudes uzdevumi.
2. Gatavošanās CE fizikā 1. daļai II 00:30:00 vidēja 21,5 p. Testā iekļauti zināšanu un pamatprasmju pārbaudes uzdevumi.
3. Gatavošanās CE fizikā 1. daļai III 00:30:00 vidēja 20,5 p. Testā iekļauti zināšanu un pamatprasmju pārbaudes uzdevumi.
4. Gatavošanās CE fizikā 1. daļai IV 00:30:00 vidēja 20 p. Testā iekļauti zināšanu un pamatprasmju pārbaudes uzdevumi.
5. Gatavošanās CE fizikā 1. daļai V 00:30:00 vidēja 20 p. Testā iekļauti zināšanu un pamatprasmju pārbaudes uzdevumi.
6. Gatavošanās CE fizikā 1. daļai VI 00:30:00 vidēja 20,5 p. Testā iekļauti zināšanu un pamatprasmju pārbaudes uzdevumi.
7. Gatavošanās CE fizikā 2. daļai I 01:00:00 vidēja 33 p. Otrajā daļā iekļauti uzdevumi pārbauda izglītojamo prasmes sameklēt formulu lapā nepieciešamās likumsakarības un veikt aprēķinus, analizēt cēloņsakarības, lietot fizikas jēdzienus un simbolus, lietot vizuālo un grafisko informāciju.
8. Gatavošanās CE fizikā 2. daļai II 01:00:00 vidēja 22 p. Otrajā daļā iekļauti uzdevumi pārbauda izglītojamo prasmes sameklēt formulu lapā nepieciešamās likumsakarības un veikt aprēķinus, analizēt cēloņsakarības, lietot fizikas jēdzienus un simbolus, lietot vizuālo un grafisko informāciju.
9. Gatavošanās CE fizikā 2. daļai III 01:00:00 vidēja 23 p. Otrajā daļā iekļauti uzdevumi pārbauda izglītojamo prasmes sameklēt formulu lapā nepieciešamās likumsakarības un veikt aprēķinus, analizēt cēloņsakarības, lietot fizikas jēdzienus un simbolus, lietot vizuālo un grafisko informāciju.
10. Gatavošanās CE fizikā 2. daļai IV 01:00:00 vidēja 23 p. Otrajā daļā iekļauti uzdevumi pārbauda izglītojamo prasmes sameklēt formulu lapā nepieciešamās likumsakarības un veikt aprēķinus, analizēt cēloņsakarības, lietot fizikas jēdzienus un simbolus, lietot vizuālo un grafisko informāciju.
11. Gatavošanās CE fizikā 2. daļai V 01:00:00 vidēja 21,5 p. Otrajā daļā iekļauti uzdevumi pārbauda izglītojamo prasmes sameklēt formulu lapā nepieciešamās likumsakarības un veikt aprēķinus, analizēt cēloņsakarības, lietot fizikas jēdzienus un simbolus, lietot vizuālo un grafisko informāciju.
12. Gatavošanās CE fizikā 2. daļai VI 01:00:00 vidēja 24,5 p. Otrajā daļā iekļauti uzdevumi pārbauda izglītojamo prasmes sameklēt formulu lapā nepieciešamās likumsakarības un veikt aprēķinus, analizēt cēloņsakarības, lietot fizikas jēdzienus un simbolus, lietot vizuālo un grafisko informāciju.
13. Gatavošanās CE fizikā 3. daļai I 01:00:00 vidēja 9,5 p. Trešajā daļā uzdevumi pārbauda izglītojamo prasmes risināt nestandarta problēmas, strādāt ar eksperimentāliem uzdevumiem.
14. Gatavošanās CE fizikā 3. daļai II 01:00:00 vidēja 10,5 p. Trešajā daļā uzdevumi pārbauda izglītojamo prasmes risināt nestandarta problēmas, strādāt ar eksperimentāliem uzdevumiem.
15. Gatavošanās CE fizikā 3. daļai III 01:00:00 vidēja 15 p. Trešajā daļā uzdevumi pārbauda izglītojamo prasmes risināt nestandarta problēmas, strādāt ar eksperimentāliem uzdevumiem.
16. Gatavošanās CE fizikā 3. daļai IV 01:00:00 vidēja 14 p. Trešajā daļā uzdevumi pārbauda izglītojamo prasmes risināt nestandarta problēmas, strādāt ar eksperimentāliem uzdevumiem.
17. Gatavošanās CE fizikā 3. daļai V 01:00:00 vidēja 17 p. Trešajā daļā uzdevumi pārbauda izglītojamo prasmes risināt nestandarta problēmas, strādāt ar eksperimentāliem uzdevumiem.
18. Gatavošanās CE fizikā 3. daļai VI 01:00:00 vidēja 18 p. Trešajā daļā uzdevumi pārbauda izglītojamo prasmes risināt nestandarta problēmas, strādāt ar eksperimentāliem uzdevumiem.