Teorija

Uzdevumi

1. 1. daļas 1. uzd. Spēks vertikālā sviedienā

Grūtības pakāpe: zema

1
2. 1. daļas 2. uzd. Lidmašīnas ātrums

Grūtības pakāpe: zema

1
3. 1. daļas 3. uzd. Ķermeņa impulss un kinētiskā enerģija

Grūtības pakāpe: zema

1
4. 1. daļas 4. uzd. Debess objektu gravitācijas spēks

Grūtības pakāpe: zema

1
5. 1. daļas 5. uzd. Auklas sastiepuma spēks

Grūtības pakāpe: zema

1
6. 1. daļas 6. uzd. Siltuma vadīšana

Grūtības pakāpe: zema

1
7. 1. daļas 7. uzd. Izoprocesa grafiks

Grūtības pakāpe: vidēja

2
8. 1. daļas 8. uzd. Protona un elektrona mijiedarbība

Grūtības pakāpe: zema

1
9. 1. daļas 9. uzd. Elektronu mijiedarbības spēks

Grūtības pakāpe: zema

1
10. 1. daļas 10. uzd. Oma likums noslēgtai ķēdei

Grūtības pakāpe: zema

1
11. 1. daļas 11. uzd. Elektrisko lādiņu pārdalīšanās

Grūtības pakāpe: zema

1
12. 1. daļas 12. uzd. Transformators

Grūtības pakāpe: zema

1
13. 1. daļas 13. uzd. Oma likums ķēdes posmam

Grūtības pakāpe: zema

1
14. 1. daļas 14. uzd. Fotona enerģija

Grūtības pakāpe: zema

1
15. 1. daļas 15. uzd. Tiešā mērīšana

Grūtības pakāpe: zema

1
16. 1. daļas 16. uzd. Diega svārsts

Grūtības pakāpe: zema

1
17. 1. daļas 17. uzd. Termiskais līdzsvars

Grūtības pakāpe: zema

1
18. 1. daļas 18. uzd. Skalāri un vektoriāli lielumi

Grūtības pakāpe: zema

1
19. 1. daļas 19. uzd. Elektromagnētiskā indukcija

Grūtības pakāpe: zema

1
20. 1. daļas 20. uzd. Laušana stikla prizmā

Grūtības pakāpe: zema

1
21. 1. daļas 21. uzd. Fotoefekta likums

Grūtības pakāpe: zema

1
22. 1. daļas 22. uzd. Starojums

Grūtības pakāpe: zema

1
23. 1. daļas 23. uzd. Gaisa sasilšana

Grūtības pakāpe: zema

1
24. 1. daļas 24. uzd. Strāvas stiprums ķēdē

Grūtības pakāpe: zema

1
25. 2. daļas 1. uzd. Rotācijas kustība

Grūtības pakāpe: zema

3
26. 2. daļas 2. uzd. Blīvums

Grūtības pakāpe: zema

6
27. 2. daļas 3. uzd. Paātrinājums

Grūtības pakāpe: zema

9
28. 2. daļas 4. uzd. Inerce

Grūtības pakāpe: vidēja

4
29. 2. daļas 5. uzd. Spēka darbs

Grūtības pakāpe: vidēja

3
30. 2. daļas 6. uzd. Kosmiskais ātrums

Grūtības pakāpe: vidēja

3
31. 2. daļas 7. uzd. Pilnīgā iekšējā atstarošanās

Grūtības pakāpe: vidēja

3
32. 2. daļas 8. uzd. Difrakcijas režģis

Grūtības pakāpe: vidēja

3
33. 2. daļas 9. uzd. Gaisa blīvums

Grūtības pakāpe: vidēja

3
34. 2. daļas 10. uzd. Slīpuma koeficients

Grūtības pakāpe: vidēja

4
35. 3. daļas 1. uzd. Melnā kaste. Pretestība

Grūtības pakāpe: augsta

4
36. 3. daļas 2. uzd. Atspere

Grūtības pakāpe: augsta

5
37. 3. daļas 3. uzd. Oma likums noslēgtai ķēdei

Grūtības pakāpe: augsta

6

Testi

1. 1. daļas 1.-8. uzdevums

Grūtības pakāpe: zema

9
2. 1. daļas 9. -15. uzdevums

Grūtības pakāpe: vidēja

7
3. 1. daļas 16.-24. uzdevums

Grūtības pakāpe: vidēja

9
4. 2. daļas 1.-5. uzdevums

Grūtības pakāpe: vidēja

25
5. 2. daļas 6.-10. uzdevums

Grūtības pakāpe: vidēja

16
6. 3. daļas 1.-3. uzdevums

Grūtības pakāpe: augsta

15

Materiāli skolotājiem