Satura rādītājs:

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Uzdevumi tēmā ir bez variācijām un risinājuma soļiem Diagnosticējošais darbs fizikā 10. klasei 2015. gadā

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Задание 1 1. izziņas līmenis vidēja 1 p. Zina elektriskās enerģijas mērvienības. (Standarta prasība: 7.1.)
2. Задание 2 1. izziņas līmenis vidēja 1 p. Atšķir fizikālo lielumu no mērinstrumenta un mērapjoma. (Standarta prasība: 7.1.)
3. Задание 3 1. izziņas līmenis vidēja 1 p. Zina blīvuma mērvienības. (Standarta prasība: 7.1.)
4. Задание 4 1. izziņas līmenis vidēja 1 p. Zina tilpuma mērvienības. (Standarta prasība: 7.1.)
5. Задание 5 1. izziņas līmenis vidēja 1 p. Zina daudzkārtņa "mega" vērtību. (Standarta prasība: 7.4.)
6. Задание 6 1. izziņas līmenis vidēja 1 p. Zina, ka savācējlēcas fokusa attālums ir pozitīvs, bet izkliedētājlēcas – negatīvs. Zina optiskā stipruma aprēķināšanas formulu. Saista optisko stiprumu ar lēcas fokusa attālumu. (Standarta prasība: 7.22.)
7. Задание 7 1. izziņas līmenis vidēja 1 p. Zina, ka visām vielām ir trīs agregātstāvokļi. (Standarta prasība: 6.kl.; 7.7.)
8. Задание 8 1. izziņas līmenis vidēja 1 p. Zina, ka spiediens uz virsmu ir atkarīgs no laukuma. (Standarta prasība: 7.2.)
9. Задание 9 1. izziņas līmenis vidēja 1 p. Zina un lieto siltuma izplatīšanās veidus. (Standarta prasība: 7.2)
10. Задание 1 1. izziņas līmenis vidēja 1 p. Zina, ka siltuma daudzums ir atkarīgs no masas un temperatūras. Salīdzina siltuma daudzumus. (Standarta prasība: 7.1.; 7.22.)
11. Задание 11 1. izziņas līmenis vidēja 1 p. Aprēķina un salīdzina vielas blīvumu. (Standarta prasība: 7.19.)
12. Задание 12 1. izziņas līmenis vidēja 1 p. Aprēķina ātrumu. (Standarta prasība: 7.19.)
13. Задание 13 1. izziņas līmenis vidēja 1 p. Paskaidro fizikālā lieluma maiņu pēc funkcionālās sakarības. (Standarta prasība: 7.20.)
14. Задание 14 1. izziņas līmenis vidēja 1 p. Izvēlas darba aprēķināšanas formulu un to aprēķina. (Standarta prasība: 7.22.)
15. Задание 15 1. izziņas līmenis vidēja 1 p. Saskata Oma likumu. (Standarta prasība: 7.19.)
16. Задание 16 1. izziņas līmenis vidēja 1 p. Zina, ka vadītājā pārvietojas elektroni. Zina, ka elektroskopa uzlāde var notikt elektrostatiskās indukcijas ceļā. (Standarta prasība: 7.11.)
17. Задание 17 1. izziņas līmenis vidēja 1 p. Zina, kā var aprēķināt sildīšanai un kausēšanai nepieciešamo siltuma daudzumu. (Standarta prasība: 7.22.)
18. Задание 18 1. izziņas līmenis vidēja 1 p. Skaidro eksperimentu, izmantojot smaguma spēka un sastiepuma spēka jēdzienu. (Standarta prasība: TIMSS)
19. Задание 19 1. izziņas līmenis vidēja 1 p. Izprot šķidruma spiediena atkarības no dziļuma nozīmi. (Standarta prasība: 7.2.)
20. Задание 20 1. izziņas līmenis vidēja 1 p. Zina, ka ķermeņa tilpums un blīvums ir savstarpēji atkarīgi lielumi. (Standarta prasība: 7.19.)
21. Задание 21 1. izziņas līmenis vidēja 1 p. Saista vielas agregātstāvokļa maiņu ar enerģijas pievadi vai aizvadi. (Standarta prasība: 7.7.; 7.9.)
22. Задание 22 1. izziņas līmenis vidēja 1 p. Zina par gaismas atstarošanos. Zina par gaismas absorbēšanu. Zina, ka baltā gaisma sastāv no dažādas krāsas gaismas. (Standarta prasība: 7.6.)
23. Задание 23 1. izziņas līmenis vidēja 1 p. Skaidro enerģijas maiņu siltuma un mehāniskajos procesos. (Standarta prasība: 7.9., 9.6., TIMSS 1994)
24. Задание 24 1. izziņas līmenis vidēja 1 p. Saskata inerci ikdienas procesos. (Standarta prasība: 7.2.)
25. Задание 25 1. izziņas līmenis vidēja 1 p. Zina par pretestības spēku darbību. Salīdzina saburzītas un nesaburzītas papīra lapas pretestības spēku. (Standarta prasība: 8.15.)
26. Задание 26 1. izziņas līmenis vidēja 1 p. Lieto fizikālo lielumu likumsakarības paralēlajā slēgumā. (Standarta prasība: 7.17.)
27. Задание 27 1. izziņas līmenis vidēja 1 p. Zina, ka agregātstāvokļa maiņas laikā temperatūra nemainās. Zina, ka vārīšanās ir agregātstāvokļa maiņa. Secina, kura horizontālā līnija atbilst vārīšanās procesam. Nolasa no grafika vārīšanās temperatūru. (Standarta prasība: 7.21.)
28. Задание 28 1. izziņas līmenis vidēja 1 p. Aprēķina rezultējošo spēku. (Standarta prasība: 8.16.)
29. Задание 29 1. izziņas līmenis vidēja 1 p. Atpazīst ceļa grafiku pēc situācijas apraksta. (Standarta prasība: 7.21.)
30. Задание 30 1. izziņas līmenis vidēja 1 p. Analizē un izvērtē doto informāciju. (Standarta prasība: 7.13., 7.17.)
31. Задание 31 1. izziņas līmenis vidēja 1 p. Izvēlas mērierīces pētījuma veikšanai. (Standarta prasība: 8.9.)
32. Задание 32 1. izziņas līmenis vidēja 1 p. Formulē hipotēzi. (Standarta prasība: 8.6.)
33. Задание 33 1. izziņas līmenis vidēja 1 p. Nosaka mērinstrumenta mazākās iedaļas vērtību. (Standarta prasība: 8.11.)
34. Задание 34 1. izziņas līmenis vidēja 1 p. Izvēlas mērierīci pēc tās mērapjoma un mazākās iedaļas vērtības. (Standarta prasība: 8.10.)
35. Задание 35 1. izziņas līmenis vidēja 1 p. Izprot, ka bez atkarīgā un neatkarīgā lieluma pārējiem lielumiem pētnieciskajā darbā jābūt fiksētiem. (Standarta prasība: 7.22.)

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Diagnosticējošais darbs fizikā - visi uzdevumi (krievu valodā) 00:00:00 vidēja 35 p.