35p.

Tēmā "Diagnosticējošais darbs fizikā 10. klasei 2015./2016. m.g." pieejami 35 treniņuzdevumi no iepriekšējo gadu valsts pārbaudes darbiem.

Lai piekļūtu uzdevumiem, nepieciešams aktīvs PROF pieslēgums.