10. jūnijs - MATEMĀTIKA I
EKSĀMENS VIDUSSKOLAI

Satura rādītājs:

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. 1. daļas 1. uzdevums. Dzīvības organizācijas līmeņi 1. izziņas līmenis vidēja 1 p. Skolēni atpazīst dzīvības organizācijas līmeņus.
2. 1. daļas 2. uzdevums. Augu ārējās pazīmes 1. izziņas līmenis vidēja 1 p. Skolēni saskata augu ārējās pazīmes pēc dotā apraksta.
3. 1. daļas 3. uzdevums. Gumiņbaktērijas 1. izziņas līmenis vidēja 1 p. Skolēni pēc apraksta nosaka ziedaugu piederību dzimtai.
4. 1. daļas 4. uzdevums. Sugas kritēriji 1. izziņas līmenis vidēja 1 p. Skolēni nosaka kādi sugas kritēriji ir raksturoti aprakstā.
5. 1. daļas 5. uzdevums. Pirmatnējie organismi 1. izziņas līmenis vidēja 1 p. Skolēni pēc apraksta nosaka kādi bija pirmatnējie organismi.
6. 1. daļas 6. uzdevums. Ekoloģiskā valence 1. izziņas līmenis vidēja 1 p. Skolēni pēc shēmas nosaka auga reakciju uz temperatūru.
7. 1. daļas 7. uzdevums. Ekoloģiskā piramīda 1. izziņas līmenis vidēja 1 p. Skolēni atbild uz jautājumiem par ekoloģisko piramīdu.
8. 1. daļas 8. uzdevums. Zemsedzes lakstaugu ziedēšanu ietekmējošie faktori 1. izziņas līmenis vidēja 1 p. Skolēni pēc shēmas secinā kā saules apgaismojums ietekmē augu augšanu mežā.
9. 1. daļas 9. uzdevums. Kailgliemežu apkarošana 1. izziņas līmenis vidēja 1 p. Skolēni novērtē kailgliemežu apkarošanas metodes.
10. 1. daļas 10. uzdevums. Organismu savstarpējo nelabvēlīgo attiecību veidi 1. izziņas līmenis vidēja 1 p. Skolēni nosaka organismu savstarpējo attiecību veidus.
11. 1. daļas 11. uzdevums. Mitoze 1. izziņas līmenis vidēja 1 p. Skolēni pēc shēmas nosaka mitozes fāzes.
12. 1. daļas 12. uzdevums. Locītavas audu grupas 1. izziņas līmenis vidēja 1 p. Skolēni pēc attēla nosauc locītavas audu grupas.
13. 1. daļas 13. uzdevums. Tievās zarnas epitēlija šūnas 1. izziņas līmenis vidēja 1 p. Skolēni nosaka kāds ir tievās zarnas epitēlija šūnu pielāgojums funkcijas veikšanai.
14. 1. daļas 14. uzdevums. Vielu transporta veidi 1. izziņas līmenis vidēja 1 p. Skolēni atpazīst vielu transporta veidus.
15. 1. daļas 15. uzdevums. Enzīmi veļas mazgāšanas līdzekļos 1. izziņas līmenis vidēja 1 p. Skolēni atbild uz jautājumiem par enzīmiem.
16. 1. daļas 16. uzdevums. DNS nukleotīda sastāvs 1. izziņas līmenis vidēja 1 p. Skolēni nosaka DNS komplementārus nukleotīdus.
17. 1. daļas 17. uzdevums. Šūnas vielmaiņas procesi 1. izziņas līmenis vidēja 1 p. Skolēni izprot vielmaiņas procesus organismā.
18. 1. daļas 18. uzdevums. Rauga elpošana 1. izziņas līmenis vidēja 1 p. Skolēni izprot rūgšanas procesu.
19. 1. daļas 19. uzdevums. Ziedaugu vairošanās 1. izziņas līmenis vidēja 1 p. Skolēni secina kura kartupeļa daļa piedalās dzimumvairošanās un bezdzimumvairošanās procesā.
20. 1. daļas 20. uzdevums. Jūrascūciņu genotips un fenotips 1. izziņas līmenis vidēja 1 p. Skolēni pēc apraksta nosaka jūrascūciņu fenotipu vai genotipu.
21. 1. daļas 21. uzdevums. Ģenētiskās īpatnības 1. izziņas līmenis vidēja 1 p. Skolēni secina ģenētiska defekta iedzimtības iespējamību.
22. 1. daļas 22. uzdevums. Vielu izvadīšana 1. izziņas līmenis vidēja 1 p. Skolēni nosaka kuri orgāni nodrošina vielu izvadīšanu.
23. 1. daļas 23. uzdevums. Placentas un nabassaites funkcijas 1. izziņas līmenis vidēja 1 p. Skolēni nosauc placentas un nabassaites funkcijas.
24. 1. daļas 24. uzdevums. Atvārsnīšu funkcijas 1. izziņas līmenis vidēja 1 p. Skolēni noskaidro kā vielas pārvietojas caur lapu atvārsnītēm.
25. 1. daļas 25. uzdevums. Ādas sastāvdaļu funkcijas 1. izziņas līmenis vidēja 1 p. Skolēni pēc attēla nosaka ādas sastāvdaļu funkcijas.
26. 1. daļas 26. uzdevums. Insulīna un glikagona darbība organismā 1. izziņas līmenis vidēja 1 p. Skolēni nosaka kādi procesi ietekmē insulīna un glikagona sekrēciju.
27. 1. daļas 27. uzdevums. Refleksa loks 1. izziņas līmenis vidēja 1 p. Skolēni nosaka kas refleksa lokā var pildīt efektora vai receptora funkciju.
28. 1. daļas 28. uzdevums. Zinātņu nozaru sasniegumi 1. izziņas līmenis vidēja 1 p. Skolēni pēc apraksta nosaka kuras zinātnes nozares sasniegums ir aprakstīts.
29. 1. daļas 29. uzdevums. Biotehnoloģijas procesi 1. izziņas līmenis vidēja 1 p. Skolēni nosaka kādus produktus iegūst biotehnoloģijas procesos.
30. 1. daļas 30. uzdevums. Vīrusu infekciju attīstība 1. izziņas līmenis vidēja 1 p. Skolēni pēc attēla nosaka vīrusu infekcijas attīstības gaitu.
31. 2. daļas 1. uzdevums. Cilvēka galvaskausa evolūcija 1. izziņas līmenis vidēja 3 p. Skolēni saskata atšķirību Homo sapiens sapiens un Homo erectus georgicus galvaskausos.
32. 2. daļas 2. udevums. Veselīga uztura pamatprincipi 1. izziņas līmenis vidēja 3 p. Skolēni nosaka sabalansēta uztura sastāvdaļas un produktus.
33. 2. daļas 3. uzdevums. Augu pavairošanas veidi 1. izziņas līmenis vidēja 3 p. Skolēni izprot augu pavairošanas veidus.
34. 2. daļas 4. uzdevums. Starpsugu attiecību veidi 1. izziņas līmenis vidēja 3 p. Skolēni saskata starpsugu attiecību veidus dotajos piemēros.
35. 2. daļas 5. uzdevums. Urīna izvadīšanas process 1. izziņas līmenis vidēja 3 p. Skolēni aprēķina caur nierēm izvadīto ūdens daudzumu diennaktī un nosaka urīna sastāvu.
36. 2. daļas 6. uzdevums. Mēslu vaboļu daudzveidība un izplatība 1. izziņas līmenis vidēja 3 p. Skolēni pēc grafikiem izskaidro un prognozē mēslu vaboļu daudzveidības un skaita atšķirību dažādās pļavās.
37. 2. daļas 7. uzdevums. Kartupeļu šķēlīšu masas izmaiņas dažādu koncentrāciju cukura šķīdumos 1. izziņas līmenis vidēja 3 p. Skolēni pēc aprakstītā pētijuma izvēlas pareizo grafiku un nolasa datus no grafika.
38. 2. daļas 8. uzdevums. Zirņu sēklu krustošana 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Skolēni aizpilda tukšās vietas Penneta režgī un atbild uz jautājumiem par zirņu krustošanu.
39. 2. daļas 9. uzdevums. Dzīvnieku klonēšana 1. izziņas līmenis vidēja 3 p. Skolēni izprot reproduktīvās klonēšanas procesu un atbild uz jautājumiem par iegūto organismu fenotipiem un genotipiem.
40. 2. daļas 10. uzdevums. Mikoplazma 1. izziņas līmenis vidēja 3 p. Skolēni secina par mikoplazmu uzbūvi un to izraisīto slimību ārstēšanu.
41. 3. daļas 1. uzdevums. HIV inficēšanās veidi 1. izziņas līmenis vidēja 4 p. Skolēni, pamatojoties uz grafikā redzamajiem datiem, atbild uz jautājumiem par HIV inficēšanās veidiem un izplatību Latvijā.
42. 3. daļas 3. uzdevums. Oglekļa dioksīda koncentrācijas ietekme uz ūdensauga fotosintēzes intensitāti 1. izziņas līmenis vidēja 6 p. Skolēni pēc dotā eksperimenta apraksta un grafika atbild uz jautājumiem par eksperimenta "oglekļa dioksīda koncentrācijas ietekme uz ūdensauga fotosintēzes intensitāti" gaitu, lielumiem un rezultātiem.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. 2019. gada Valsts eksāmens bioloģijā 12. klasei, 1. daļa, 1.-10. uzd. 00:20:00 vidēja 10 p.
2. 2019. gada Valsts eksāmens bioloģijā 12. klasei, 1. daļas 11.-20. uzd. 00:20:00 vidēja 10 p.
3. 2019. gada Valsts eksāmens bioloģijā 12. klasei, 1. daļas 21.-30. uzd. 00:20:00 vidēja 10 p.
4. 2019. gada Valsts eksāmens bioloģijā 12. klasei, 2. daļas 1.-10. uzd. 01:30:00 vidēja 30 p.
5. 2019. gada Valsts eksāmens bioloģijā 12. klasei, 3. daļas 1.-3. uzd. 01:00:00 vidēja 10 p.

Mājasdarbu testi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. 2019. gada Valsts eksāmens bioloģijā 12. klasei 03:00:00 vidēja 70 p.