Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

15p.
1. 1. daļa, 16. uzd. Rezerves vielas. 1p.
2. 1. daļa, 17. uzd. ATP veidošanās vieta 1p.
3. 1. daļa, 18. uzd. DNS dubultošanās. 1p.
4. 1. daļa, 19. uzd. Mejoze. 1p.
5. 1. daļa, 20. uzd. Monohibrīdā krustošana. 1p.
6. 1. daļa, 21. uzd. Zieda uzbūve. 1p.
7. 1. daļa, 22. uzd. Barošanās veids. 1p.
8. 1. daļa, 23. uzd. Atvārsnīšu izmaiņas. 1p.
9. 1. daļa, 24. uzd. Mazais asinsrites loks. 1p.
10. 1. daļa, 25. uzd. Sinapse. 1p.
11. 1. daļa, 26. uzd. Augu hormoni. 1p.
12. 1. daļa, 27. uzd. Bioloģijas zinātnes apakšnozares. 1p.
13. 1. daļa, 28. uzd. Insulīna iegūšana. 1p.
14. 1. daļa, 29. uzd. Bioloģijas apakšnozares. 1p.
15. 1. daļa, 30. uzd. Biotehnoloģijas metodes. 1p.