Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

15p.
1. 1. daļa, 1. uzd. Ekosistēma. 1p.
2. 1. daļa, 2. uzd. Protistu valsts. 1p.
3. 1. daļa, 3. uzd. Diverģence. 1p.
4. 1. daļa, 4. uzd. Sugas kritēriji. 1p.
5. 1. daļa, 5. uzd. Ģintis. 1p.
6. 1. daļa, 6. uzd. Plēsēju un upuru populācijas. 1p.
7. 1. daļa, 7. uzd. Barošanās tīkls. 1p.
8. 1. daļa, 8. uzd. Tauriņziežu spēja saistīt slāpekli. 1p.
9. 1. daļa, 9. uzd. Populācija. 1p.
10. 1. daļa, 10. uzd. Savvaļas zālēdāju audzēšanas mērķis. 1p.
11. 1. daļa, 11. uzd. Siltumnīcas efekts. 1p.
12. 1. daļa, 12. uzd. Prokarioti un eikarioti. 1p.
13. 1. daļa, 13. uzd. Dzīvnieku šūnas organoīdu funkcijas. 1p.
14. 1. daļa, 14. uzd. Vielu transports. 1p.
15. 1. daļa, 15. uzd. Atvārsnītes. 1p.