54p.

Tēmā "Valsts eksāmens bioloģijā 2012. g." pieejami 40 treniņuzdevumi no iepriekšējo gadu valsts pārbaudes darbiem.

Lai piekļūtu uzdevumiem, nepieciešams aktīvs PROF pieslēgums.