Grūtības pakāpe:
01:00:00

Visi uzdevumi:

24p.
1. 2. daļa 1. uzd. Dzīvības organizācijas līmeņi. 2,5p.
2. 2. daļa 2. uzd. Putnu noteicējs. 2p.
3. 2. daļa 3. uzd. Gēnu terapijas etapi. 1p.
4. 2. daļa 4. uzd. Eksperimenta lielumi. 1p.
5. 2. daļa 5. uzd. Sugu daudzveidība Moricsalā. 1p.
6. 2. daļa 6. uzd. Dihibrīdā krustošana. 3p.
7. 2. daļa 7. uzd. Spraudeņu apsakņošana. 4,5p.
8. 2. daļa 8. uzd. Baktērija Helicobacter pilori. 3p.
9. 2. daļa 9. uzd. Ekoloģiskie faktori. 3p.
10. 2. daļa 10. uzd. Slāpekļa riņķojums. 3p.