STARPDISCIPLINĀRAIS
MONITORINGA DARBS 9. KLASEI

Teorija

Uzdevumi

1. Reading, Task 1 - A day in the life of a teenager's phone

Grūtības pakāpe: vidēja

10
2. Reading, Task 2 - How to manage pocket money

Grūtības pakāpe: vidēja

10
3. Listening, Task 1 - Inspector Brown

Grūtības pakāpe: vidēja

10
4. Listening, Task 2 - Markets

Grūtības pakāpe: vidēja

10
5. Language Use, Task 1 - Shopping bags

Grūtības pakāpe: vidēja

10
6. Language Use, Task 2 - Teenager starts own rescue centre

Grūtības pakāpe: vidēja

10

Testi

1. Reading part

Grūtības pakāpe: vidēja

20
2. Listening part

Grūtības pakāpe: vidēja

20
3. Language Use part

Grūtības pakāpe: vidēja

20

Materiāli skolotājiem