61p.

Tēmā "Valsts eksāmens angļu valodā 2015. g." pieejami 7 treniņuzdevumi no iepriekšējo gadu valsts pārbaudes darbiem.

Lai piekļūtu uzdevumiem, nepieciešams aktīvs PROF pieslēgums.