Grūtības pakāpe:
00:30:00

Visi uzdevumi:

20p.
1. Reading Task 1 10p.
2. Reading Task 2 10p.