ONLINE VIDEO KURSS
"MATEMĀTIKA 11. KLASEI"
Grūtības pakāpe:
00:20:00
1. sin x=a vispārīgais atrisinājums 1 p.
2. cos x=a vispārīgais atrisinājums 1 p.
3. tg x=a vispārīgais atrisinājums 1 p.
4. Vienādojums tg(ax)=b 2 p.
5. Vienādojums tg(x+b)=c 2 p.
6. tg ax=b vispārīgais atrisinājums 2 p.
7. Vienādojums cos(ax+b)=1 vai -1 2 p.
8. Vienādojums sin(ax+b)=c 3 p.
9. Pamatvienādojums sin(ax+b)=-c 3,5 p.
10. Vienādojums 1-cosmx=0, sakņu skaits intervālā 3 p.