ONLINE VIDEO KURSS
"MATEMĀTIKA 9. KLASEI"
Grūtības pakāpe:
00:25:00
1. Ģeometriskie pārveidojumi 2 p.
2. Paralēlās pārneses vektors 1 p.
3. Paralēlās pārneses parametrs 1 p.
4. Pagrieziens ar trijstūriem 1 p.
5. Laukums pagriezienā 4 p.
6. Homotētisku figūru perimetrs un laukums 2 p.
7. Homotētija un laukums 1 p.
8. Parabolas aksiālā simetrija 3 p.
9. Īsākais lauztās līnijas garums 3 p.