Teorija

Testi

1. Virknes monotonitāte

Grūtības pakāpe: augsta

22
2. Virknes locekļu summas formula ar MIP

Grūtības pakāpe: augsta

13
3. Bezgalīgi dilstoša ģeometriskā progresija

Grūtības pakāpe: vidēja

16
4. Skaitlis e un naturāllogaritms

Grūtības pakāpe: vidēja

10
5. Eksponenciāli procesi

Grūtības pakāpe: augsta

14
6. Pakāpes un saknes

Grūtības pakāpe: vidēja

40
7. Inversā funkcija

Grūtības pakāpe: vidēja

9
8. Logaritmiskā un pakāpes funkcija

Grūtības pakāpe: vidēja

24
9. Logaritmiskie pamatvienādojumi un nevienādības

Grūtības pakāpe: vidēja

16
10. Logaritmiskās nevienādības

Grūtības pakāpe: augsta

14
11. Logaritmisko vienādojumu atrisināšanas metodes

Grūtības pakāpe: vidēja

22
12. Matemātiskie modeļi ar logaritmu

Grūtības pakāpe: augsta

7
13. Iracionāli vienādojumi

Grūtības pakāpe: vidēja

8
14. Polinoma dalīšana ar polinomu. Atlikums

Grūtības pakāpe: vidēja

14
15. Daļveida racionālas funkcijas grafiks

Grūtības pakāpe: vidēja

14
16. Bezū teorēma

Grūtības pakāpe: augsta

19
17. Sadalīšana reizinātājos

Grūtības pakāpe: augsta

29,5
18. Nenoteikto koeficientu metode

Grūtības pakāpe: augsta

10
19. Daļveida vienādojums

Grūtības pakāpe: augsta

20,5

Materiāli skolotājiem