ONLINE VIDEO KURSS
"MATEMĀTIKA 10. KLASEI"
Ja 2024. gada 10. jūnijā vēlies kārtot matemātikas optimālā līmeņa eksāmenu, iepazīsties ar iepriekšējā gada eksāmenu, tā vērtēšanu un atrisinājumiem.
 
 
Matemātika I (optimālais līmenis) eksāmenā veicamo uzdevumu skaits, punktu skaits un izpildes laiks.
 
Daļa
Punktu
skaits (100)
Laiks (4 h)
1. daļa
75
135 min
jeb
2 h, 15 min
2. daļa
25
105 min
jeb
1 h, 45 min
 
Visa eksāmena laikā atļauts izmantot pirms darba izpildes izsniegto formulu lapu, zinātnisko kalkulatoru, lineālu un cirkuli.
Atrisinājumu teksta, t. sk. zīmējumu, veidošanai izmanto tikai tumši zilu vai melnu pildspalvu. Ar zīmuli rakstītais netiek vērtēts.
 
 
Svarīgs jaunums. Stingri un detalizēti vērtē pierakstu!
YCUZD_240418_punktu tabula.svg
 
 
YCUZD_240321_piktogramma_1.svg Ar šo piktogrammu atzīmēti uzdevumi, kuros līdztekus risinājuma pareizībai vērtē korektu matemātikas valodas lietojumu.
 
 
YCUZD_240321_piktogramma_2.svg ar šo piktogrammu – uzdevumi, kuros līdztekus risinājuma pareizībai vērtē, kā organizēts un skaidrots risinājums, cik tas saprotams citam lasītājam, piemēram, klasesbiedram.
 
Optimālā līmeņa formulu lapa - izmanto eksāmenā. Salīdzini, vai Tev ir pēdējā versija, jo gada laikā formulu lapa tika mainīta.
 
Valsts pārbaudes darba parauga programma - dotā formulu lapa vairs nav aktuāla, tā ir mainīta.
 
Valsts pārbaudes darba paraugs optimālajam līmenim - izmantojams kā paraugs tuvākajiem gadiem. Vari salīdzināt, cik liela mērā paraugs atšķiras no 2023. gada eksāmena.
 
Viss mācību saturs, kuru apgūst matemātika I (matemātika optimālajā līmenī), ir šeit - Optimālā līmeņa (matemātika I) programmas paraugs.
 
Par 2023/2024. m. g. matemātikas eksāmenu optimālajā līmenī.