ONLINE VIDEO KURSS
"MATEMĀTIKA 9. KLASEI"

Teorija

Testi

1. Kopas

Grūtības pakāpe: zema

3
2. Kopu apvienojums, šķēlums un starpība

Grūtības pakāpe: vidēja

6,4
3. Kombinācijas, permutācijas, variācijas jēdziens

Grūtības pakāpe: vidēja

14
4. Kombināciju skaita īpašība

Grūtības pakāpe: zema

1
5. Kombinatorikas uzdevumi

Grūtības pakāpe: augsta

33,4
6. Statistiskā varbūtība - relatīvais biežums

Grūtības pakāpe: vidēja

3
7. Nosacītā varbūtība, reizināšanas teorēma

Grūtības pakāpe: augsta

10
8. Statistika eksāmenos

Grūtības pakāpe: vidēja

10
9. Korelācija

Grūtības pakāpe: vidēja

5
10. Kvartiles, kastu diagramma

Grūtības pakāpe: vidēja

9

Materiāli skolotājiem